Cēsinieku atbalstam - 20 tūkstoši

Šogad pirmo gadu mācību pabalstam varēja pieteikties arī daudzbērnu ģimenes, kurās bērns uzsāka mācības 1. klasē, pabalsta apmērs  bija 20 eiro. Kā jau ierasts, pabalsti mācību piederumu iegādei tika izsniegti netieši - dāvanu karšu veidā, katram trūcīgo ģimeņu skolēnam piešķirot 25 eiro, bet maznodrošināto ģimeņu skolēnam - 20 eiro. Dāvanu kartes 15 eiro vērtībā tika piešķirtas bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurus audzina aizbildņi vai audžuģimenes. 

Laikā no šī gada jūlija līdz septembra beigām pabalsts kopumā tika piešķirts 86 ģimenēm, dāvanu kartes izsniedzot 127 skolēniem, tai skaitā 23 daudzbērnu ģimeņu bērniem kopsummā par 2 510 eiro. Samazinoties trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skaitam, izmaksāto pabalstu kopsumma šogad samazinājās, bet līdz ar doto iespēju dāvanu kartes saņemt daudzbērnu ģimeņu bērniem nedaudz pieauga izsniegto dāvanu karšu skaits. Kopš 2014.gada pabalsta apjoms mācību līdzekļu  iegādei sarucis par 34,89 %. 

Savukārt, malkas apkures pabalsts bija tiešs un tika izmaksāts pabalstu saņēmējiem.  Šogad Cēsu novadā malkas pabalsts tika piešķirts 164 ģimenēm, par 44 ģimenēm mazāk nekā pērn. Līdz ar to  ir samazinājusies malkas apkures pabalstam izmaksātā naudas summa no 21 505 eiro līdz 17 905 eiro (samazinājums par 16,74 %). Trūcīgām ģimenēm pabalsta apmērs bija 150 eiro un maznodrošinātām ģimenēm – 85 eiro. 

Cēsis