Šodien Valgā notiks Latvijas un Igaunijas organizētā konference „Pievienošanās Rietumeiropas kultūras telpai”

29.  oktobrī plkst. 10.00 Valgas Profesionālās izglītības centrā notiks vēstures konference-seminārs „Pievienošanās Rietumeiropas kultūras telpai”. To organizē Valgas muzejs, sadarbībā ar Igaunijas-Latvijas institūtu. Pasākums ir domāts gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novadpētniekiem, skolēniem un studentiem – visiem, kas interesējas par Igaunijas un Latvijas vēsturi. Lektori ir labi pazīstami pasniedzēji no Igaunijas un Latvijas universitātēm. Konferences darba valoda ir igauņu un latviešu (sinhronā tulkošana).

Dalība konferencē ir bez maksas.


Konferences dienaskārtība:


9:30 - 10:00 reģistrācija. Rīta kafija.

10:00 - 10:05 Valgas pilsētas galvas Kalev Härk uzruna. 


10:05 - 10:45 Heiki Valk Ph.D (Tartu Universitāte). „Starp dienvidigauņiem un latgaļiem: etniskie apstākļi Igaunijas-Latvijas pierobežas rajonos aizvēstures perioda beigās un viduslaikos”. 


10:50 - 11:30 Antonija Vilcāne Ph.D (Latvijas Universitāte). „Apbedīšanas tradīcijas vēsturisko laiku apbedījumu vietās Latvijas ziemeļaustrumu pierobežā (mūsdienu Valkas, Apes un Alūksnes novados)”.


11:35 - 12:15 Andris Šnē Ph.D (Latvijas Universitāte). „Kristietības izplatīšanās Austrumbaltijā 12. gs. beigās - 14. gs.: kristīgā misija, krusta kari un kristianizācija”.


13:00 - 13:40 Märt Uustalu Mg.hist. (Tartu Universitāte). „Par dažu ievērojamāko vācbaltiešu dižciltīgo ģimeņu izcelsmi”.


13:45 - 14:25 Tiit Rosenberg, Ph.D (Tartu Universitāte). „Izcilākie Valgas apriņķa (kreisa) muižnieki”.


14:25 - 15:00 kopsavilkums, diskusijas

Igaunija/Valga