Tiks uzsākti vairāki nozīmīgi kopprojekti ar igauņiem

Tuvā nākotnē plānots uzsākt aktīvu sadarbību ar igauņiem jūras transporta, uzņēmējdarbības un sociālajā jomā - par to rūpēsies septiņi jauni projekti, kas nupat ieguvuši kopsummā gandrīz piecu miljonu lielu Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

 

Jomas, kurās igauņu un latviešu partneri ir atraduši sadarbības iespējas

 

Nākotnē brīvdienās uz Roņu salu varēs doties ne tikai lāči. Projektā „BayLink" Mērsraga, Ringsu (Sāremā) un Romasāres (Roomassare, Roņu sala) mazās ostas ir ieguvušas atbalstu padziļināšanas un labiekārtošanas darbiem, lai piemērotu apstākļus regulārai nelielu pasažieru kuģīšu satiksmei starp Mērsragu, Roņu salu un Sāremā salu.

 

Abas Igaunijas ostas atrodas pietiekami tuvu Mērsragam, lai pēc to izbūves pasažieriem varētu piedāvāt gan laika, gan cenu ziņā izdevīgus reisus. Ostu piemērošanas darbus plānots pabeigt tuvāko divu gadu laikā.

 

Lai uzlabotu un paātrinātu pirmās palīdzības sniegšanu dvīņu pilsētās Valgā un Valkā, abu pušu neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsības dienesti plāno nākotnē cieši sadarboties projektā "Joint Rescue Services in Valka and Valga" un ar jauna aprīkojuma un jaunu operatīvo transporta līdzekļu palīdzību nodrošināt labāku un efektīvāku palīdzības dienestu darbību.

 

Kopīga reģiona ekonomiskā analīze, vienota izpratne par vietējām vajadzībām un tehnoloģisko inovāciju iespējām, kopīgi izveidoti radošu un perspektīvu biznesa ideju inkubatori, forumi investoriem - šādi plāni ir pamatā kopprojektam „Small Innovative Business Promotion Network", kuru drīzumā uzsāks Rīgas Plānošanas reģions, Ventspils augstskola, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Rīgas Ekonomikas augstskola, Tartu Zinātnes parks un Tartu Baltijas Studiju institūts.

 

Lai stiprinātu uzņēmējdarbību pārrobežu līmenī un izveidotu reģionālu tīklu ar biotehnoloģijām un medicīnas IT saistītāiem centriem, projektā „Boost BioBusiness" apvienojušies dažādi specifisko jomu pārstāvji - Biotehnoloģijas un medicīnas uzņēmējdarbības attīstības centrs Igaunijā, Tartu universitātes Tehnoloģiju institūts, Arhimeda fonds Igaunijā, Latvijas Tehnoloģiskais parks, Latvijas Universitātes Inovāciju centrs un Latvijas Elektrorūpniecības industrijas biznesa inovāciju centrs. Projekts stiprinās saites starp dabaszinātņu, medicīnas un medicīnas IT nozaru mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, tādejādi veicinot šo biznesu starptautisko konkurētspēju.

 

Veicināt attīstību bērniem ar garīga rakstura traucējumiem un integrēt viņus sabiedrībā, vienlaikus attīstot apkārtējos iecietību pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - šī ir pamatdoma projektam, ko kopīgi īstenos divas aktīvas vietējās sabiedriskās organizācijas, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm - „Anni Playground" Igaunijā un „Cerību Spārni" Latvijā - un Tartu universitātes Ģenētikas centrs.

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāti īpaši materiāli ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, notiks dažādas aktivitātes (pieredzes apmaiņas, nometnes, izglītojoši pasākumi plašākai publikai), lai celtu pašpārliecību šajās ģimenēs, kā arī veicinātu izpratni sabiedrībā un tālāku sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām un medicīniskajiem centriem, kas darbojas šajā jomā abās valstīs.

 

Ir racionālāk attīstīt energo-efektīvas celtniecības pieredzi kopā ar igauņiem - ar šādu domu tapis projekts "Active through Passive!", kuru īstenos Valgas pilsētas dome, Strenču novada dome, Tartu universitāte, biedrības „Passive House Latvia", „Zaļās mājas" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

 

Lai mājas uzturētu siltumu, ir svarīgu to celtniecībā izmantot īpašas tehnoloģijas. Šajā jomā pieredzējuši speciālisti no abām valstīm izstrādās vienotus tehniskos risinājumus, kā arī radīs uzskatāmus paraugus, lai abās valstīs šādas energo-efektīvās celtniecības metodes varētu izmantot plašāk.

 

Projekts "Still Active" īstenos kopienu sadarbību cilvēkiem vecumā no 45 pierobežas apkārtnē. Šajā projektā dažādas kopīgas igauņu un latviešu aktivitātes ar sociālu, kultūras un ekonomisku ievirzi organizēs tādas uzņēmīgas organizācijas kā Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds, Naukšēnu novada dome, Apes novada dome, biedrība "Apes attīstības atbalsta klubs", Varstu lauku padome un Varstu kopienas centrs (Igaunija), Helmes pašvaldība (Igaunija), Tāgeperas (Taagepera, Igaunija) brīvprātīgo apvienība un biedrība "Ķoņu kalna dzīves skola".

Igaunija/Valga