Aicina pieteikties audžuģimeņu apmācībām

Bērna pilnvērtīgai attīstībai nepieciešama ģimeniska vide, mīlestība un sapratne. Daudziem bērniem tas ir liegts. Taču audžuģimene dod šo iespēju. Tā ļauj bērnam, kura vecāki un tuvinieki dažādu iemeslu dēļ nespēj uzņemties atbildību par bērnu, iespējams, pirmo reizi mūžā piedzīvot vecāku rūpes un mīlestību, gūt pozitīvu savstarpējo attiecību pieredzi un iemācīties dzīvei noderīgas prasmes, uzaugot ģimeniskā vidē.

Audžuģimene var būt gan precēts pāris, gan arī neprecēts cilvēks, kurš vēlas dāvāt savu mīlestību kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam. Tāpat audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus tā vēlētos uzņemt savās mājās un iepazīties ar bērniem, pirms viņi nokļūst audžuģimenes aprūpē.

Visiem, kas izvēlas uzņemties gādību par audžubērniem, valsts un pašvaldības nodrošina ne vien finansiālo atbalstu, bet arī bezmaksas apmācības. Audžuģimene var saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas, savukārt reizi mēnesī audžuvecāki var tikties atbalsta grupās, kā arī ir iespēja piedalīties semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē un meklētu atbildes uz svarīgiem jautājumiem.

Aprīlī un maijā vairākās Vidzemes pilsētās norisināsies jauno audžuģimeņu apmācības. Audžuģimenes, kas vēlas piedalīties bezmaksas apmācībās, aicinātas pieteikties, sazinoties ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta pārvaldes vecāko referenti Līgu Merginu, zvanot pa tālruni 64233586 vai mob.tel. 26809598 vai elektroniski: [email protected] .

Valmiera