Amatnieki papildina ēku restaurācijas prasmes Norvēģijā

Projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" ietvaros martā pieci amatnieki - SIA „Valmieras Namsaimnieks" speciālisti un Ērgļu arodvidusskolas speciālisti Norvēģijā, Randsfjord muzejā, papildināja zināšanas un prasmes koka ēku restaurācijā.

Randsfjord muzeja kompleksā ir vairāk nekā 20 ēkas, daļa no tām pilnībā restaurētas, bet pārējās - dažādās restaurācijas stadijās, tādēļ muzeja speciālistiem ir liela pieredze kultūrvēsturisku ēku un to būvdetaļu restaurācijā.

Amatniekiem Norvēģijā bija gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, lai turpmāk projektā viņi varētu piedalīties vēsturisko ēku Pilskalna ielā 2 restaurācijā. Celtniecības laikā divas reizes vieslekcijās Valmierā ieradīsies arī norvēģu partneri - Randsfjord muzeja restaurācijas speciālisti.

Valmieras Novadpētniecības muzeja direktore Iveta Blūma pastāstīja, ka martā Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijai iesniegta divu iepirkumu izsludināšanai nepieciešamā dokumentācija. Jau tuvākajā laikā tiks izsludinātas iepirkuma procedūras par ēku restaurāciju un atjaunošanu Pilskalna ielā 2 un laivu piestātnes izveidošanu Pilskalna ielā 5, Gaujas krastā.

Tiks izsludināta arī iepirkuma procedūra par vēsturiskā ārstniecisko un garšaugu dārza stādījumu izveidošanu ēku apbūves teritorijās un Gaujas krastā. Iveta Blūma piebilst, ka uzsākta materiālu apkopošana par Valmieras senpilsētu un projekta aktivitāšu ietekmi uz vides pilnveidošanu tās teritorijā, lai šogad varētu sagatavot iespieddarbu.

Tāpat līdz marta beigām projekta darba grupa plāno pabeigt darbu pie Valmieras vecpilsētas attīstības vīzijas formulēšanas, lai tuvākajā laikā varētu izsludināt iepirkumu Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrādei. Jau ziņots, ka projekta speciālisti vairākas reizes tikušies ar dažādiem speciālistiem - nozares profesionāļiem, Valmieras iedzīvotājiem un Vidzemes Augstskolas studentiem, lai kopā izveidotu vecpilsētas nākotnes redzējumu.

Iveta Blūma skaidro, ka, lai izveidotu Valmieras vecpilsētas attīstības vīziju, pirmkārt jādefinē pieeja un jāizvēlas pareizās metodes mērķa sasniegšanai. Teritorijā, kur atrodas gan pašvaldības, gan privātīpašums, tas ir sarežģīti, īpaši tirgus apstākļos, jo jāspēj līdzsvarot teritorijas izmantošana un jaunveidojamās pilsētbūvnieciskās struktūras ar vēsturiskajām, ainaviskajām un mākslinieciskajām vērtībām.

Jau ziņots, ka projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" kopējais finansējums ir 694 918 latu, no kuriem 85% ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% - Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Valmiera