Apstiprina Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes nolikumu

Ceturtdien, 28.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprināja Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvas padomes nolikumu.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka tajā noteikts, ka Valmieras pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome ir Valmieras pilsētas pašvaldības domes izveidota sabiedriska konsultatīva un padomdevēja institūcija tūrisma nozares pārvaldes jautājumos. Padomes darbības mērķis ir veicināt Valmieras pilsētas un tās apkārtnes konkurētspējas paaugstināšanos tūrismā reģionālā un nacionālā līmenī, kā arī sekmēt augstvērtīga, pievilcīga un atpazīstama Valmieras tūrisma tēla veidošanu.

Padomes sastāvu veidos deleģēti Valmieras pilsētas, Beverīnas, Kocēnu, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību pārstāvji, kā arī iepriekšminēto novadu tūrisma jomas uzņēmēji un eksperti, bet ne vairāk kā 20 padomes locekļi kopumā. Padomes darbu vadīs un koordinēs Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa.

„Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi Valmieras pilsētas pašvaldība nolēma izveidot šā gada novembrī, lai veicinātu tūrisma jomas attīstību un tūrisma piedāvājuma atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, sekmētu uzņēmēju un ekspertu iesaistīšanu un uzlabotu pieredzes un zināšanai apmaiņu tūrisma jomā," norāda I. Kazuša.

Viņa atzīmē, ka pašlaik dalību padomē apstiprinājuši visi uzaicinātie eksperti, tiek apkopota informācija par uzņēmējiem, kuri apstiprinājuši vēlmi darboties tajā. Plānots, ka uz pirmo sanāksmi pilnā sastāvā padome pulcēsies janvāra vidū.

Valmiera