Diskutē par Valmieras e-vides attīstības perspektīvām

Šodien, 13. augustā, valsts un pašvaldību mērījuma “Latvijas e-indekss” īstenotāji tikās ar Valmieras domes speciālistiem, diskutējot par pilsētas e-vides attīstību. Pašvaldību mērījumā Valmiera uzrādīja augstāko rezultātu republikas nozīmes pilsētu grupā. Tikšanās laikā puses diskutēja gan par pašvaldību uzrādītajiem rezultātiem, gan gada laikā īstenotajiem un turpmāk nepieciešamajiem uzlabojumiem.

“Lai arī Valmiera uzrādīja augstākos rādītājus Latvijas pašvaldību e-vides mērījumā, redzam, ka nepilna gada laikā, pašvaldībā jau ir notikusi attīstība. Valsts un pašvaldību iestādēm ir jāseko līdzi sabiedrības paradumu maiņai, arvien vairāk akcentējot pakalpojumu nodrošināšanu mobilajās ierīcēs, kas ir neatņemama mūsdienu realitāte. 2014. gada mērījumā Valmiera bija viena no sešām Latvijas pašvaldībām, kas izveidojusi iedzīvotājiem mobilo aplikāciju, un jau šobrīd redzam, ka ir veikti uzlabojumi, mājaslapu pielāgojot mobilajām ierīcēm,” pēc vizītes Valmierā akcentē “Latvijas e-indeksa” pašvaldību mērījuma darba grupas vadītāja, Lattelecom Biznesa klientu daļas direktore Elīna Abika. “Turklāt Valmiera ir viena no nedaudzajām pašvaldībām, kas aktīvi lieto valsts radītos e-pārvaldes risinājumus, piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmu un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu,” viņa turpina.

“Vairāk nekā pirms desmit gadiem Valmieras pilsētas pašvaldība aktīvi iesaistījās pašvaldību vienotās informācijas sistēmas izveidē un citos saistītos projektos – e-Vidzeme, bibliotēku informatizācija, skolu informatizācijas projekts un vēl citi. Vislatvijas pētījums “Latvijas e-indekss” kopumā parādīja visu šo iepriekš realizēto projektu rezultātus, vai izvirzītie mērķi attiecībā uz pašvaldību darbību IT un elektronisko pakalpojumu nodrošināšanas jomā ir sasnieguši vēlamo rezultātu – vai pašvaldībā ir pieejama laba IT infrastruktūra, tehniskais nodrošinājums, ir kvalificēti cilvēki, kuri prot un izmanto tehnoloģijas, cik mēs kā sabiedrība esam aktīvi tehnoloģiju izmantošanā,” skaidro Aigars Vītols, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

“Šādas vizītes pašvaldībās ir ļoti vērtīgas, jo tās palīdz izprast pašvaldības situāciju un palīdzēs pilnveidot šī gada pašvaldību mērījumu, kas tiks uzsākts jau šī gada rudenī,” skaidro pētījumu centra SKDS vadītājs un Latvijas pašvaldību e-indeksa mērījuma īstenotājs Arnis Kaktiņš.

Diskusijā tikās Valmieras domes pārstāvji – izpilddirektors Aigars Vītols, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Mārtiņš Apinis, Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja Ilze Brēdenfelde un konsultante Aija Ose –, “Latvijas e-indeksa” darba grupas pārstāvji, Vidzemes augstskolas Administratīvā prorektore Iveta Putniņa un citi.

Lai izstrādātu pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās un valsts iestādēs, 2014. gadā “Latvijas e-indeksa" partnerības iniciatīvu uzsāka Lattelecom un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar partneriem – Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Uzvarētāji noteikti, pēc pašvaldību aptaujās noskaidrotiem faktoriem: e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība.

Valmiera