Izmaiņas Valmieras pilsētas pašvaldības piešķirtajos materiālās palīdzības pabalstos

Vakar, 3.decembrī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt vairākas izmaiņas pašvaldības piešķirtajos materiālās palīdzības pabalstos.

„"Grozījumi pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā" paredz, ka turpmāk (pēc grozījumu stāšanās spēkā) pabalsts mācību gada uzsākšanai būs 30 lati, to tāpat kā līdz šim izsniegs dāvanu kartes veidā.

Līdz šim pabalsta apjoms bija noteikts 25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk pašvaldība neizmaksās pabalstu dzīvokļa īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanai," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

Viņa norāda, ka grozījumi pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā" paredz, ka tiks samazināts pašvaldības piešķirtais pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā. Pēc grozījumu stāšanās spēkā pabalsts tiks piešķirts Ls 50,- par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Valmieras pilsēta un kura vecākiem deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus ir Valmieras pilsēta. Līdzīgi kā iepriekš, ja viens no bērna vecākiem savu dzīves vietu būs deklarējis citā pašvaldībā, pabalsts tiks piešķirts 50% apmērā no noteiktā.

„Iepriekš minētie grozījumi stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis"," skaidro L. Tarbuna.

Valmiera