Izvērtēti Valmieras fotokonkursa attēli

Valmieras pilsētas pašvaldībā noslēgusies 4.fotokonkursa attēlu izvērtēšana. Noteikti laureāti un izvēlēti vairāki desmiti labākie fotoattēli, kuri janvārī būs aplūkojami izstādē Valmieras Kultūras centrā.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka šogad pasākums guvis ievērojamu atsaucību - no 24 autoriem kopumā saņemtas 470 bildes.

 

„Valmieras pilsētas pašvaldība fotokonkursu organizē, lai atlasītu mākslinieciski kvalitatīvas un interesantas fotogrāfijas informatīvo izdevumu veidošanai un izstādei. Šajā gadā ierobežoto finanšu dēļ netiks veidots kalendārs ar konkursā rezultātā tapušajām bildēm," norāda I. Kazuža.

 

Viņa piebilst, ka konkursā varēja piedalīties jebkura persona, kas iesniegusi pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši nolikumam. Katrs pretendents varēja iesniegt ne vairāk kā 30 fotoattēlus, kam jāraksturo Valmieras pilsēta un tās sabiedriskās aktivitātes, jāaptver Valmieras kultūrvēsturiskie objekti, pilsētvide, piemēram, ielas, parki, mākslas objekti, Gauja u.c., tūrisms, aktīvā atpūta un sports, Valmieras kultūras, sporta un izklaides pasākumi. Bildēs var atspoguļot arī pilsētas viesus un iedzīvotājus iepriekšminētajos objektos un pasākumos.

 

„Pretendents, kas konkursa kārtībā tiks atzīts par uzvarētāju saņems naudas balvu LVL 100, otrā vieta - LVL 75, bet trešā vieta LVL 50. Par katru fotoattēlu, kurš tiks izstādīts kopīgā izstādē, tās autori iegūs atlīdzību LVL 10 apmērā," norāda I. Kazuša.

Valmiera