Jāņa Daliņa stadionam jauns saimnieks un jaunas idejas

Pagājušā gada nogalē, pēc visu saistību pārņemšanas no bijušās rajona padomes, Valmieras pilsētas pašvaldība nolēma uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Jāņa Daliņa stadions" likvidāciju.

Tas gan nenozīmē, ka Valmiera paliks bez izcilā soļotāja vārdā nosauktās nacionālās sporta bāzes. Lēmuma pamatā bija racionāli apsvērumi - nav nepieciešami divi uzņēmumi, kas apsaimnieko pilsētas sporta bāzes. Tā kā sekmīgi jau darbojas SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs", kam viena no funkcijām ir sporta bāzu apsaimniekošana, nolemts, ka likvidācijas procesa gaitā stadiona attīstību turpinās SIA „VOC".

Stāsta SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs" direktors Artis Jansons.

- Kā norisinās SIA „Jāņa Daliņa stadions" likvidācijas process?

- Likvidācijas process ir uzsākts, un tas varētu noslēgties maija vidū. Sagatavoti un Uzņēmumu reģistrā iesniegti nepieciešamie dokumenti. Sācies kreditoru pieteikšanās laiks. Pakāpeniski SIA „Jāņa Daliņa stadions" lietas pārņem SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs". No šā gada 1.janvāra esam uzsākuši īpašumu apsaimniekošanu. Pašlaik abi uzņēmumi sekmīgi sadarbojas, lai nodrošinātu likumā noteikto procedūru izpildi, vienlaikus saimniekojot sporta bāzē.

- Ar kādiem plāniem esat sākuši stadiona apsaimniekošanu?

- Janvārī rūpīgi apkopojām informāciju no Valmieras pilsētā esošo sporta veidu pārstāvjiem un treneriem par stadiona kvalitatīvāku un efektīvāku izmantošanu nākotnē, ko vajadzētu uzlabot, mainīt. Lielākā daļa no pašreizējām iecerēm neprasa ievērojamus papildus līdzekļus, tikai darbu. Stadions Valmierai ir laba sporta bāze ar brīvdabas laukumu un slēgto manēžu. Mūsu uzdevums ir pilnvērtīgi izmantot un noslogot to. Pārņemot īpašumus, esam tos apsekojuši un jau veikuši pirmos darbus. Lai uzlabotu sportistu treniņu apstākļus, vieglatlētikas manēžā izremontētas sportistu ģērbtuves, sanitārie mezgli un dušas, ierīkota ventilācija u.tml. Pārskatāmā nākotnē vēlamies uzlabot stadiona pieejamību plašākām sabiedrības grupām. Plānojam atdzīvināt Vasaras kausa izcīņas sacensības basketbolā, volejbolā un arī florbolā. Uz trim laukumiem visas vasaras garumā norisināsies mači, kuros varēs piedalīties un līdz just ikviens sporta entuziasts. Esam tikušies ar Valmieras futbola dzīves veidotājiem, lai stadionā atgrieztos arī šis sporta veids.Jāņa Daliņa stadions, protams, turpinās kalpot arī kā nacionālā sporta bāze. Taču jāņem vērā, ka pērn valstī tapuši trīs jaunas vieglatlētikas manēžas. Tas nozīmē, ka vieglatlētikas mači Valmierā vairs nebūs tik daudz, tāpēc jādomā, kā stadionu noslogot un piepildīt. Gan Jāņa Daliņa stadions, gan Vidzemes Olimpiskais centrs gatavojas šovasar gaidāmajai nacionālo sporta bāzu sertifikācijai. Līdztekus iepriekšminētajam, kopā ar nodibinājumu „Valmieras Sporta klubs" strādājam pie projektiem, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu materiālās bāzes uzlabošanai. Vēlamies sakārtot arī vidi ap stadionu. Pagaidām lielākā problēmā ir stadiona teritorijā pāraugušie koki. Tie ir savu mūža nogali sasnieguši 60-70gadīgi bērzi, kas nu jau kļūst arī bīstami. Bērziem jau parādījušās piepes, un tas nozīmē, ka kādā dienā tie var vienkārši nokrist, jo šie koki nav tik izturīgā kā, piemēram, ozoli vai oši. Turklāt pāraugušie bērzi apgrūtina stadiona seguma kopšanu- krītošajās lapas, zari, kas regulāri jāvāc. Ēnojums kavē seguma žūšanu. Kad pirms vairāk nekā 70 gadiem veidojot stadionu, tika izzāģēt mežs, koncepcija paredzēja saglabāt tikai priežu audzi. Taču gadu gaitā tur iesējušies un brangi izauguši bērzi, kas nomākuši priedes. Mežs ilgākā laika periodā nav kopts. Esam nodomājuši pakāpeniski atkal izkopt parku gan ap stadionu, gan stadiona teritorijā, lai veidotos sakopta vide, pastaigu takas u.tml. Nozāģētos kokus aizstāsim ar jauniem priežu stādījumiem nākamajām paaudzēm.

Kāda loma stadiona viesnīcai atvēlēta kopējā attīstības plānā?

- Mēs redzam stadiona teritoriju kā rekreācijas zonu- veselīgam dzīvesveidam un atpūtai atvērts stadions, parks, rehabilitācijas un SPA centrs. Esam pārņēmuši stadiona viesnīcas ēku. Tur pagaidām sadarbībā ar celtniekiem un aprīkojuma ierīkotājiem novēršam nepilnības, kas parādījušās ekspluatējot namu. Tā kā SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs" apsaimnieko viesnīcu „Naktsmājas", tad mums jau ir pieredze šajā jomā. Tāpēc plānojam paplašināt stadiona viesnīcas darbības profilu. Tās pirmo stāvu veidosim kā SPA un sporta rehabilitācijas centru. Pašlaik tiek piesaistīti speciālisti, kas vēlas sadarboties. Mazajiem valmieriešiem piedāvāsim peldētapmācību, lielākajiem- dažādas veselības uzlabošanas un rehabilitācijas programmas, kas būs piemērotas ne tikai sportistiem. Domājam, ka viena no darbības formām stadiona teritorijā varētu būt dažādās nometnes gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem. Vide ir ļoti draudzīga arī veselības un sociāla rakstura ieceru un projektu realizācijai, tāpat arī kultūras un mākslas cienītāji varētu novērtēt priežu ieskauto teritoriju. Tāpēc aicinām sadarboties pedagogus vai citus idejām un iniciatīvas bagātus cilvēkus. Interesenti aicināti vērsties Vidzemes Olimpiskajā centrā.

Valmiera