Likvidēs SIA „Jāņa Daliņa stadions”

Trešdien, 23.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldības dome nolēma likvidēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) "Jāņa Daliņa stadions".

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka lēmums par likvidācijas procesa uzsākšanu pieņemts tādēļ, ka pašvaldībā jau darbojas SIA "Vidzemes Olimpiskais cents", kura viens no uzdevumiem ir sporta bāzu apsaimniekošana, un divu šādu iestāžu pastāvēšana nav ekonomiski pamatota. Likvidācijas procesa gaitā SIA "Jāņa Daliņa stadions" īpašumi tiks nodoti apsaimniekošanā SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs".

"Par SIA likvidatoru iecēla SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs" direktoru Arti Jansonu," norāda I. Kazuša.

Viņa skaidro, ka SIA "Jāņa Daliņa stadions" Valmieras pašvaldība pārņēma no Valmieras rajona padomes.

Uzņēmuma „Jāņa Daliņa stadions" likvidācijas process varētu ilgt aptuveni piecus mēnešus.

"SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs" darbu uzsāka 2005. gada nogalē ar mērķi veicināt sporta attīstības iespējas Valmierā un Vidzemes reģionā, radīt kvalitatīvu mācību treniņu bāzi augsta līmeņa nacionālo un starptautisko sportistu sagatavošanai Olimpiskajos sporta veidos, kā arī uzlabot iedzīvotāju sporta kultūru un veselības līmeni," norāda I. Kazuša.

Valmiera