Mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Valmieras pilsētā

Valmieras pilsētas pašvaldības dome šodien, 3.decembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Valmieras pilsētā no 2010.gada 1.janvāra.

„Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem maksa par sadzīves atkritumu savākšanu pieaugs par 7,36 %. No jaunā gada par vienu kubikmetru atkritumu būs jāmaksā LVL 6,71 (bez PVN) pašreizējo LVL 6,25 vietā, informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) informējusi, ka izmaiņu pamatā ir grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos pieaugumu no 2010.gada 1.janvāra no 1,25 latiem par tonnu 3,00 latiem par tonnu.

Arī Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprinājis izmaiņas poligona „Daibe" tarifā sakarā ar izmaiņām dabas resursu nodokļa likmēs, un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs no jaunā gada būs LVL 17,30 par tonnu pašreizējo LVL 15,55 par tonnu vietā. Līdz ar to atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek mainīta visās pašvaldībās, kuras apkalpo ZAAO.

„Atkritumu ražotājiem, gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām, cena par atkritumu apsaimniekošanu sastāv no divām daļām - izdevumiem par atkritumu savākšanu un transportēšanu un maksas par atkritumu apglabāšanu poligonā.

Šobrīd izmaiņas tiek veiktas daļā par atkritumu apglabāšanu sakarā ar valdības apstiprināto dabas resursu nodokļa likmju kāpumu, kas tiek piemērota katrai poligonā „Daibe" noglabāto atkritumu tonnai," skaidrojusi Ieva Tabūne, ZAAO mārketinga daļas vadītāja.

„Līdz šim Ziemeļvidzemes reģionā bija divas tarifu zonas. Pēc jauno novadu izveidošanas veikti aprēķini, un uzņēmuma kopsapulce oktobra vidū apstiprinājusi vidējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu katrā novadā.

Veiktos aprēķinus, kā arī informāciju par atkritumu apglabāšanas tarifa kāpumu iesniedzām reģiona pašvaldībām, lai tās apstiprinātu maksu par atkritumu apsaimniekošanu no nākamā gada savā administratīvajā teritorijā." papildinājusi I.Tabūne.

I. Kazuša norāda, ka informācija par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem par piemērojamo maksu atkritumu apsaimniekošanai ir pieejama pašvaldībās, ZAAO klienti to saņems kopā ar ikmēneša rēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem novembrī un decembrī, kā arī kopā ar informāciju par atkritumu izvešanas un maksāšanas nosacījumiem 2010. gadā, kas tiks nosūtīta tuvākajās nedēļās.

Viņa skaidro, ka SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) ir Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldību dibināts uzņēmums. Šobrīd Valmieras pilsētas pašvaldība ir lielākais ZAAO kapitāldaļu turētājs.

Valmiera