Neatbalsta priekšlikumu sodīt par atrašanos sabiedriskā vietā ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu 1

Ceturtdien, 16.septembrī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti komiteju sēdēs pārrunāja domes deputāta Romāna Naudiņa ("Visu Latvijai!"/"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK) ierosinājumu sodīt cilvēkus par atrašanos sabiedriskā vietā ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

Deputāti tika iepazīstināti ar pašvaldībā saņemtajiem Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Tieslietu ministrijas viedokļiem un, izņemot ierosinājuma autoru, vienbalsīgi vienojās iepriekšminēto ierosinājumu neiekļaut pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā".

Lai gan pašvaldības kompetencē ir noteikt kārtības noteikumus pilsētas administratīvās teritorijas sabiedriskajās vietās, tās iespējās nav noteikt uzvedības nosacījumus, piemēram, tirdzniecības vietās vai citviet, uz ko norādījis ierosinājuma izteicējs.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā" sabiedriska vieta ir ikviena Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, telpa, ceļi- jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves un nomales sadalošās joslas; tuneļi; dzelzceļu stacija- tās zāles, gaiteņi, autoosta- tās zāles un gaiteņi; kā arī parki, skvēri, namu pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.

Turklāt ministriju viedokļos pausts, ka saskaņā ar jau valstī spēkā esošajiem nepieciešams izvērtēt, vai un kā atrašanās sabiedriskās vietās un sabiedriskā transportā ar kailu ķermeņa augšdaļu apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību.

Jāizvērtē arī samērīguma princips- labumam, ko sabiedrība iegūs no ierobežojumiem, kas uzlikti, ir jābūt lielākam nekā viņu tiesību vai interešu aizskārumam. Tāpat norādīts uz konkrētā ierosinājuma vērtēšanu kopsakarībā ar citām tiesību normām.

Komentāri 1

nazis

Visu nav jānosaka likumam vai noteikumiem. Ir arī pieklājības normas. Ja jau kultūras līmenis ir tik zems, ka pat sabiedriskā transportā cilvēki brauc bez krekla, tad kādi noteikumi te spēs palīdzēt.

pirms 11 gadiem, 2010.09.20 12:20

Valmiera