Nosaka uzņemamo izglītojamo skaitu Valmieras skolās

Ceturtdien, 17.februārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts izglītojamo skaits 2011./2012.mācību gadā Valmieras pilsētas pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane norāda, ka lēmums par izglītojamo skaitu 2011./2012.gadā nepieciešams saskaņā ar MK noteikumiem Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādēs)", kas paredz, ka izglītības iestādes dibinātājs, ievērojot klašu piepildījumu, paredzot finansējumu un izglītības iestādes izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, katru gadu plāno un līdz 1.martam paziņo izglītības iestādei uzņemamo izglītojamo skaitu.

Valmieras Izglītības pārvalde informē, ka mācībām Valmieras vispārizglītojošo skolu 1.klasēs vecāki savus bērnus varēs pieteikt no 1.marta līdz 30.aprīlim, vēršoties Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2. Savukārt mācībām 7. un 10.klasēs bērni tūlīt pēc mācību gada beigām piesakāmi konkrētajā izglītības iestādē, kas nodrošina attiecīgās izglītības programmas.

„Pašvaldība, izvērtējot izglītības iestādēs reģistrēto izglītojamo skaitu, lems par klašu komplektāciju un, ja izglītojamo skaits atšķirsies no domes lēmumos noteiktā, tiks lemts par izglītības nodrošināšanu citā skolā pašvaldības administratīvajā teritorijā," norāda E. Neimane.

Valmiera