Noslēdzies projekts par Valkas un Tērbatas ielas posmu rekonstrukciju

Šonedēļ Valmierā noslēdzies projekts, kura laikā tika rekonstruēta Valkas iela no A3 šosejas līdz iebrauktuvei uz Viestura laukumu, kā arī Tērbatas ielas posmā no Valkas līdz Palejas ielai un Tērbatas ielas no Lucas līdz Tērbatas ielai 18. Kā apliecinājums projekta noslēgumam ir objektā uzstādīta zīme Lucas un Tērbatas ielas krustojumā.

Attīstības nodaļas projektu speciāliste Maija Zālamane: „Mēs esam gandarīti, ka šis projekts sekmīgi ir noslēdzies, jo tas ir pirmais, ko Valmieras pilsētas pašvaldība īstenojusi, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus pilsētvides attīstībai. Tērbatas un Valkas ielas ir mūsu ziemeļu vārti uz Igauniju.

Pa atjaunotajām brauktuvēm ikdienu simtiem valmierieši un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji dodas uz darbu. Pilsēta un valmierieši, kā arī pilsētas viesi ir ieguvusi sakārtotu infrastruktūru- brauktuves ar atjaunotu segums, sakārtotiem gājēju un velosipēdistu celiņiem, jaunām ceļa zīmēm un apgaismojumu. Ieviešot šo projektu ievērojami uzlabojusies satiksmes drošība, kā arī pilsētvide. Ielu posmos veikta apakšzemes komunikāciju izbūve.

Jāpiebilst, ka ar ERAF atbalstu darbi turpinās arī citās Valmieras ielās- Rīgas ielā, Matīšu šosejā un Purva ielā. Tuvākajās nedēļas darbi sāksies arī Stacijas ielā."

Pašvaldības Saimnieciskās darbības koordinācijas nodaļas vadītāja Rita Jemšika informēja, ka ielas pārbūves darbiem ir 5 gadu garantija, kas ļaus savlaicīgi novērst iespējamos defektus vai bojājumus, ja tādi radīsies. Taču ielas segumam neskartam vajadzētu kalpot vismaz desmit gadus.

Jau ziņots, ka Tērbatas un Valkas ielas rekonstrukcija aizsākās pērn, un tas īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finanšu līdzekļus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

Valmiera