Noslēgti divi līgumi par ERAF līdzfinansējuma piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai Valmierā

"Šodien, 2.decembrī Valmierā Enerģijas dienas ietvaros tika parakstīti divi līgumi par Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piesaisti 149 978,70 latu apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas ielā 7 un Annas ielā 8 siltumnoturības paaugstināšanai," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

„Pateicoties iedzīvotāju uzņēmībai, kā arī pašvaldības mērķtiecīgam un skaidrojošam darbam, Valmieras pilsētā veiktas ievērojamas investīcijas mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanā. Šodien tas nozīmē mazāku samaksu par saņemto siltumenerģiju. Lai gan daudz jau darīts, vēl vairāk varam veikt nākotnē.

Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 50% apmērā energoefektivitātes pasākumu veikšanai ir neatkārtojama iespēja daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, lai uzlabotu ne vien mājokļa tehnisko stāvokli, tā vērtību, bet arī komfortu un izmaksas," norādījis Valmieras pilsētas domes izpilddirektors Jānis Baiks.

Savukārt, būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras direktors Valdis Blome uzsvēris, ka Valmieras pilsētas dzīvokļu īpašnieki ir visaktīvākie projektu iesniedzēji un īstenotāji. Šajā aktivitātē iesniegti jau 34 projektu iesniegumi un parakstīti jau 6 līgumi par mājokļu renovāciju. Šo rezultātu pamatā ir sistemātisks pašvaldības darbs daudzu gadu garumā. Tiekoties ar citu pašvaldību vadītājiem, es viņus aicinu pētīt un pārņemt Valmieras pieredzi.

I. Kazuša norāda, ka DzĪB „Centrs-7" valdes priekšsēdētāja Dzidra Tetere noslēdza līgumu par līdzfinansējuma piesaisti 68 838,02 latu apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 7 renovācijai.

„Šobrīd ir ļoti svarīgi izmantot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kas atvieglo šādu projektu īstenošanu. Lai to paveiktu šī gada maijā nodibinājām dzīvokļa īpašnieku biedrību. Par mājas renovāciju, dzīvokļu īpašnieku sanāksmēs mēs runājam jau no 2007.gada.

Mūsu mājas estētiskais izskats ir ieguldījums arī Valmieras pilsētvides sakārtošanā. Projekts atmaksāsies, jo palielināsies dzīvokļa vērtība un samazināsies siltumenerģijas zudumi. Esmu pateicīga iedzīvotāju atsaucībai un sapratnei ceļā uz pozitīvu rezultātu," par noslēgto līgumu teikusi Dz.Tetere.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras pārstāve Inese Bērziņa informē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgas 7, Valmierā ir trīsstāvu silikātu ķieģeļu ēka, kura 1961.gadā ir nodota ekspluatācijā.

Ēkā ir 41 dzīvoklis. Mājas tehniskais nolietojums ir 50%. Mājokļa siltumenerģijas patēriņš gadā ir 141 kWh/m² un plānots, ka pēc renovācijas darbu veikšanas, tā samazinājums būs par 49.6%. Ēkai veiks fasādes, cokola un bēniņu siltināšanas darbus, tiks veikta logu un ārdurvju nomaiņa un siltumapgādes sistēmas renovācija koplietošanas telpās, kā arī tiks veikta ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

I. Kazuša norāda, ka SIA „Baltic Sun Energy" kā mājas Annas ielā 8 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, noslēdza līgumu par ERAF līdzfinansējuma piesaisti 81 140.68 latu apmērā. Šī māja ir nodota ekspluatācijā 1979.gadā. Tajā ir 60 dzīvokļi ar kopējo lietderīgo platību - 2640 m2.

Siltumenerģijas patēriņš ir 133 kWh/m² un plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc darbu veikšanas būs aptuveni par 55 %. Lai uzlabotu mājas tehnisko stāvokli, tiks veikta ēkas norobežojošo konstrukciju, pagraba un bēniņu siltināšana, logu nomaiņa dzīvokļu un koptelpās, apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes renovācija, cauruļvadu izolācijas atjaunošana. Mājai tiks uzstādīta enerģijas monitoringa sistēma.

SIA "Sun Energy Baltic" valdes loceklis Raivo Damkevics paskaidrojis, ka māja piesaistīja finansējumu pēc ESKO principa, t.i. energopakalpojumu uzņēmums, kas slēdz ar klientu ilgtermiņa līgumu, lai ieviestu pasākumus, kas samazina enerģijas patēriņu.

„Domāju, ka šāda veida investīciju projekts Valmierā, Annas ielā ir ļoti izdevīgs dzīvokļu īpašniekiem, kuri tā realizācijas rezultātā iegūst renovētu ēku, un ideālā gadījumā - pēc būtības nemainītu maksājumu līmeni par komunālajiem pakalpojumiem.

Ņemot vērā dzīvojamā fonda stāvokli Latvijā, milzīgo nerenovēto mājokļu skaitu un iedzīvotāju maksātspēju uzskatām, ka ERAF līdzfinansējums Latvijas mājokļiem ir ārkārtīgi nepieciešams, un tas var kļūt par vienu no instrumentiem lai veicinātu izeju no stagnācijas būvniecības sektorā, kā arī aktivizētu ekonomiku un uzņēmējdarbību valstī kopumā.

Bez šī, jau pieejamā finansējuma ceram, ka valstī aktivizēsies arī citi uz mājsaimniecībām vai apsaimniekotāju sabiedrībām orientēti atbalsta instrumenti zaļās enerģētikas, mikroģenerācijas, saules, vēja un citu vietējo energoresursu izmantošanai, kas palielinātu gala patērētāju izvēles iespējas un samazinātu atkarību no ārējiem energoresursiem," par projektu teicis R. Damkevics.

Atgādinām, ka Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14 139 549,92 lati. Kopumā septiņās atlases kārtās iesniegti 110 projektu iesniegumi. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 62 projektu iesniegumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās piecās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi 18 līgumus.

Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter - twitter.com/siltinam.

Valmiera