Noslēgts līgums par desmit izglītības iestāžu ēku siltināšanu Valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgsi līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās" īstenošanu.

„Līdz 2010.gada beigām projekta ietvaros tiks siltinātas desmit Valmieras pilsētas izglītības iestāžu ēkas- (PII) „Pienenīte", „Ezītis", „Krācītes", speciālā PII „Buratino", Valmieras Pārgaujas pamatskola Meža ielā 12 un Meža ielā 12A, Valmieras 2.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sporta zāle un baseins, Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta zāle," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa skaidro, ka ēkās paredzēta fasāžu siltināšana un renovācija, jumtu siltināšana un to seguma maiņa, logu maiņu u.tml. aktivitātes, kuru rezultātā varēs ieekonomēt maksu par siltumenerģiju, kā arī uzlabosies ēku tehniskā kvalitāte un pilsētvides estētika. Ir sagatavoti namu siltināšanas projekti, darbi veicēji noskaidroti iepirkuma procedūru rezultātā.

„Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" kopējā vērtība ir LVL 1 559 034, 59, no tiem 83% jeb LVL 1 293 998,71 ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība finansē 17% jeb LVL 265 035, 88." norāda I. Kazuša.

Viņa atgādina, ka konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" tika izsludināts šā gada jūlijā, un tā mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, minimizējot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Šī konkursa ietvaros pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir LVL 17 570 000.

I.Kazuša norāda, ka pavisam konkursa ietvaros tika saņemti 69 projektu iesniegumi 253 ēku energoefektivitātes uzlabošanai ar kopējo pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 29,82 miljoniem latu. Katrs iesniedzējs varēja iesniegt ne vairāk kā divus projektu iesniegumus.

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija kā kvalitatīvus un konkursam atbilstošus novērtēja 56 projektus ar 222 ēkām par kopējo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma summu 26,1 miljoniem latu.

Valmiera