Notiks radošā darbnīca par Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijiem

Trešdien, 13. aprīlī Vidzemes Augstskolā notiks Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju radošā darbnīca, kurā dažādu nozaru uzņēmēji, izglītības darbinieki, pārvaldes speciālisti, veselības darbinieki, jaunieši un citu jomu eksperti, izstrādās Vidzemes nākotnes redzējumus.

Darbnīcā tiks prezentēts Vidzemes scenāriju modelis, Vidzemes jauniešu aptaujas rezultāti un notiks Vidzemes Augstskolas debašu kluba paraugdebate par Vidzemes attīstības scenārijiem.

Vidzemes Augstskolas docents un projekta "Trans in Form" scenāriju izstrādes grupas vadītājs Visvaldis Valtenbergs informē, ka paraugdebate būs kā iesildīšanās darbam tematiskajās darba grupās, kurās diskusijas dalībnieki vērtēs dažādu nozaru attīstību līdzsvarošanas un konkurences apstākļos.

Scenāriju izstrādes darbnīcā aicināti piedalīties radoši un veiksmīgi dažādu nozaru pārstāvji, kuri spēj paust pamatotu un visaptverošu redzējumu sabiedrības un dažādu nozaru attīstībā.

Balstoties uz radošās darbnīcas rezultātiem taps Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji, kas kalpos par pamatu izsvērtu un uz ilgtermiņa attīstību vērstu lēmumu pieņemšanai.

V. Valtenbergs norāda, ka scenāriji Vidzemes reģionam tiek veidoti Baltijas jūras reģiona finansētā projekta "Trans in form" ietvaros, kurā viens no partneriem ir arī Vidzemes plānošanas reģions. Projekts ir vērsts uz sabiedrisko vietu atjaunošanu/atdzimšanu, kam ir nozīmīga loma teritorijas kultūras un identitātes veidošanā, uzņēmējdarbības vides, bērnu un jaunatnes, kā arī plašākā politikas kontekstā.

Vairāk informācijas par projektu Jūs varat iegūt vietnē: http://www.tifpro.eu , kā arī Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā: www.vidzeme.lv

Ja vēlaties apmeklēt radošo darbnīcu, lūgums iepriekš reģistrēties, nosūtot savu Vārdu, Uzvārdu un organizāciju, ko pārstāvat (ja tāda ir) uz e-pastu [email protected]

Vidzemes nākotnes attīstības scenāriju radošā darbnīca:

 9.30-10.00 Dalībnieku ierašanās. Kafija. 10.00-10.10 Radošās darbnīcas atklāšana. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Nikolaja Stepanova uzruna.

10.10-11.00 Vidzemes reģiona izejpozīcijas un attīstības scenāriju konceptuālais modelis. Vidzemes Augstskolas docents Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs, Scenāriju izstrādes darba grupa.

11.00-11.40 Vidzemes Augstskolas debašu kluba paraugdebate par Vidzemes nākotnēm.

11.45-13.45 Darbs grupās.

13.45-14.45 Pusdienas.

14.45-16.00 Grupu prezentācijas. Radošās darbnīcas noslēgums.

16.00-17.00 ViA virtuālās realitātes laboratorijas apmeklējums.

Valmiera