Pa Latvijas reģioniem ceļos nevalstisko organizāciju labo darbu izstāde

Laikā no 30.marta līdz 29.aprīlim Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas reģionos organizē ceļojošo izstādi - „133 IESPĒJAS LABĀKAI DZĪVEI LATVIJĀ", kuras ietvaros ikvienam interesentam interaktīvas ekspozīcijas veidā būs iespēja iepazīties ar nevalstisko organizāciju īstenotajiem projektiem, kas saņēmuši atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda programmas ietvaros.

Izstāde būs skatāma katra plānošanas reģiona lielākajās pilsētās - Valmierā (no 30.marta līdz 1.aprīlim), Jelgavā (no 5.aprīļa līdz 7.aprīlim), Liepājā (no 12.aprīļa līdz 14.aprīlim), Rēzeknē (no 18.aprīļa līdz 20.aprīlim) un Rīgā (26. 27.un 29.aprīlī).

„Nords Porter Novelli" Projektu vadītāja Inese Salmiņa informē, ka izstāde vizuāli un saturiski veidota balstoties uz trīs pamatvērtībām: IDEJAS, IESPĒJAS un RISINĀJUMI. Ekspozīcija ietvers gan vizuālus, gan audiovizuālus materiālus par trīs grantu shēmās - „NVO darbības atbalsta programma", „NVO kapacitātes stiprināšanas programma" un „NVO projektu programma", īstenotajiem 133 projektiem.

„Katrā izstādes norises vietā tiks veidota arī „ideju siena", uz kuras ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs uzrakstīt savu ideju, vīziju, redzējumu par nevalstisko organizāciju lomu pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšanā, par to, kā nevalstiskās organizācijās var sniegt savu ieguldījumu valsts un pašvaldību jautājumu risināšanā, lai sniegtu reālu labumu katra indivīda dzīvē, valstī un sabiedrībā kopumā, kā arī veicināt līdz šim neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā," stāsta I. Salmiņa.

Vienlaikus izstādes norises vietās notiks dažādas ekspertu un nevalstisko organizāciju pārstāvju vadītas diskusijas par iedzīvotāju līdzdalības iespējām, nevalstisko organizāciju ikdienas darbības nodrošināšanu un jaunu virzienu attīstīšanu u.c. jautājumiem.

„Ideja ir pamatā tam, lai cilvēks meklētu iespējas. Savukārt meklējot iespējas, mēs noteikti atradīsim risinājumu! Izstāde apkopotā veidā iepazīstina ar trīs gadu laikā realizēto projektu daudzveidību, atklāj, cik liela nozīme ir nelielām sabiedrības grupām, kas ar savu ideju bagātību un uzņēmību spēj īstenot kaut nelielus, bet būtiskus projektus. Svarīgi ir tas, ka ceļojošās izstādes laikā savas idejas labākai rītdienai būs aicināts iesniegt ikviens tās apmeklētājs, jo mēs vēlamies dzirdēt pašus iedzīvotājus, viņu vēlmes un vajadzības," izstādes uzdevumu skaidro Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

„Es domāju, ka katrā reģionā izteiktās idejas un iespējamie risinājumi būs daudzveidīgi un tas mums, kā nevalstisko organizāciju atbalsta programmu administrētājiem dos tik svarīgo pamatu jaunu programmu izstrādei. Ar visām reģionos iegūtajām atziņām un idejām ikvienu interesentu aicinu iepazīties Rīgā, 29.aprīlī „NVO fonda" noslēguma konferencē," norāda A. Baure.

I. Salmiņa norāda, ka projektu izstāde ir iespēja vienuviet apskatīt visu 133 īstenoto projektu daudzveidību un iepazīties klātienē ar sasniegtajiem rezultātiem. Tās formāts veidots iekļaujot gan praktiskos materiālus: fotogrāfijas, izdotās grāmatas un informatīvos bukletus, gan paredz iespēju klātienē skatīt organizāciju video vizītkartes un sižetus. Stendā ik dienas darbosies koordinatori, kas atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Visi projekti īstenoti pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstam. Trīs gadu laikā (2008-2010) tā bija iespēja saņemt finansējumu pirmajam atspērienam jaunām, tikko veidotām organizācijām, kā arī ļāva sekmēt jau pieredzējušu organizāciju darbību, tostarp paredzot finansējumu piemērotu telpu izveidei, nepieciešamā inventāra iegādei u.c. Vislielākais finansējums atvēlēts „NVO projektu programmai", ļaujot īstenot vides aizsardzības, ilgtspējīgas attīstības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības, bērniem ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstības un izglītības u.c. projektus, tā sniedzot labumu plašai auditorijai.

Izstādi veido Sabiedrības integrācijas fonds ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstu.

Valmiera