Palielināsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Valmierā

No 2012. gada 1.janvāra paaugstinātās dabas resursu nodokļa likmes dēļ Valmierā palielināsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Ceturtdien, 8.decembrī Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprināja SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) iesniegumu.

Ja līdz šim par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu valmierieši maksā LVL 7,95 (ieskatot pievienotās vērtības nodokli), tad no nākamā gada būs jāmaksā par 18 santīmiem vairāk- LVL 8,13 (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido sadzīves atkritumu savākšanas un transportēšanas maksa, atkritumu apglabāšana poligonā "Daibe" un dabas resursu nodoklis. Pirmās divas pozīcijas no nākamā gada 1.javāra nemainīsies un, tāpat kā iepriekš, attiecīgi būs 3,40 lati par kubikmetru un 3,75 lati par kubikmetru. Dabas resursu nodoklis pašlaik ir 80 santīmi kubikmetrā, bet no 1.janvāra tas būs 98 santīmi kubikmetrā.

Valmieras pilsētas pašvaldības dome ceturtdien, 8.decembrī apstiprināja arī saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu Valmieras pilsētā. Tie nosaka, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmierā, teritorijas dalījumu vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā, prasības atkritumu savākšanai u.c. jautājumus.

Valmiera