Par apkures izmaksām Valmieras pilsētā novembrī

SIA „VALMIERAS SILTUMS" apkopota informācija par apkures izmaksām daudzdzīvokļu mājās 2009./2010.g. apkures perioda novembra mēnesī.

"Vidēji novembrī pilsētā 160 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par saņemto siltumu mājokļos maksāja LVL/m2 0,5312. Vidējā āra gaisa temperatūra novembrī bija 2,79OC," norāda Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa skaidro, ka vismazāk par apkuri mājokļos maksājuši valmierieši, kuri dzīvo Āžkalna ielā 5 (LVL/ m2 0,1344), Garā ielā 12 (LVL/m2 0,2440), Āžkalna ielā 3 (LVL/m2 0,2490), J.Vītola ielā 1 (LVL/m2 0,2800), Āžkalna ielā - 1 (LVL/m2 0,0841) un Dārza ielā 13 (LVL/m2 LVL 0,2960).

"Visdārgākā apkure novembrī bija namos Kr.Valdemāra ielā 1A (LVL/m2 1,3891), Rīgas ielā - 14 (LVL/m2 1,0602), Tirgus ielā - 1 (LVL/m2 0,9300), Rīgas ielā 18 (LVL/m2 0,9035), Stacijas ielā - 39 (LVL/m2 0,8918), Diakonāta ielā- 2 (LVL/m2 0,8477), " piebilst I. Kazuša.

Novembrī siltumenerģijas piegādes gala tarifs bija LVL/MWh 29,63 (bez PVN).

Siltumenerģijas ražošanu Valmierā veic a/s „Valmieras Enerģija", a/s „Valmieras piens", SIA „ITA", savukārt siltumenerģijas piegādi un realizāciju lietotājiem nodrošina SIA „VALMIERAS SILTUMS".

Valmiera