Par SIA „Valmieras Ūdens” laboratorijas darbu jūlijā

SIA „Valmieras Ūdens" laboratorija Grīšļu iela 6 jūlijā nesniegs maksas pakalpojumus. Uzņēmuma speciālisti šajā laikā apkalpos tikai klientus, kam noslēgts ilgtermiņa līgums par pakalpojumu nodrošināšanu.

No augusta laboratorija atsāks strādāt ierastajā darba laikā.

SIA "Valmieras Ūdens" rīcībā ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros 2007.gadā modernizēta testēšanas laboratorija, kura ir akreditēta LATAK saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām un ir kompetenta veikt notekūdeņu ķīmisko un fizikāli ķīmisko testēšanu, dzeramā ūdens fizikāli ķīmisko testēšanu.

Laboratorijā nosaka dzeramā ūdens mikrobioloģiskos rādītājus un veic dažādus aktīvo dūņu un notekūdens dūņu izmeklējumus. Tās pakalpojumi tiek sniegti ne tikai SIA „Valmieras Ūdens" struktūrvienībām, bet arī citiem uzņēmumiem un privātpersonām.

Valmiera