Pārrunā plūdus Valmierā

Ņemot vērā, ka Gaujā pie Valmieras pēdējās diennaktīs ūdens līmenis turpina pieaugt, lai pārrunātu esošo situāciju, kā arī prognozes un draudus, otrdien, 6.aprīlī ārkārtas sanāksmē pulcējās Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisija.

Ņemot vērā hidrologu un metereologu prognozes, ūdens līmenis Gaujā turpinās paaugstināties līdz nedēļas beigām par 30 centimetriem un iespējams arī vairāk. Papildus ūdens līmeņa celšanos varētu radīt koku sanesumi Gaujas augštecē pie Strenčiem.

Ūdens līmeņa paaugstināšanās Gaujā radījusi risku applūst Vidzemes Augstskolas un bibliotēkas ēkai, kā arī rūpnieciskām teritorijām Gaujas kreisajā krastā, kur atrodas uzņēmums "Valmieras Mēbeles", SIA "Valpro" u.c.

Ņemot vērā applūšanas iespējamību, arī iedzīvotāji, īpaši L. Laicena ielas 9. nama pirmā stāva iemītnieki, aicināti savlaicīgi sagatavoties evakuācijai. L.Laicena ielas daudzstāvu māju iedzīvotāji aicināti tuvākajās dienās pārvietot privātās automašīnas uz drošākiem stāvlaukumiem, jo plūdu gadījumā tiks bojātas ne tikai transporta līdzekļi, bet arī apdraudēta un kavēta iedzīvotāju evakuācija un palīdzības sniegšana. Iedzīvotāji aicināti arī savlaicīgi padomāt par mājlopu un mājas mīluļu patvērumu.

Tāpat valmierieši, kas mitinās individuālajās mājās plūdu zonā, aicināti savlaicīgi atslēgt elektroenerģijas piegādi. Plūdu gadījumā atbildīgo dienestu un institūciju darbību koordinēs VUGD. Iedzīvotāji par rīcību savlaicīgi tiks informēti ar mediju starpniecību vai personīgi.

Visi dienesti ir gatavi palīdzēt

Civilās aizsardzības komisijas sēdē visi pārstāvēto dienestu un uzņēmumu pārstāvji pauda gatavību nepieciešamības gadījumā piedalīties cilvēku evakuācijas un glābšanas darbos, piesaistot gan cilvēkresursus, gan tehniskas vienības.

Plūdu gadījumā iedzīvotāju apziņošanu, objektu apsardzi u.tml. procesus nodrošinās Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji. Iedzīvotāju evakuācijas gadījumā gatavību palīdzēt pauda SIA „VTU Valmiera". Savukārt pašvaldība nodrošinās izmitināšanas iespējas 100-120 personām.

Dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitāte necieš

SIA „Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis klātesošos informēja, ka pagaidām augstais ūdens līmenis Gaujā neapdraud notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbību. Taču tam sasniedzot kritisko līmeni, uzņēmumā rīcībā ir ģeneratori un citas tehnikas vienības, kas nodrošinās visu iekārtu darbību elektrības pārtraukuma gadījumā.

Aicina pievērst uzmanību drošībai Stāvajos krastos un ūdeņu tuvumā

Augstais ūdens līmenis un Gaujas straume radījusi izskalojumus Stāvajos krastos. Līdz ar to vietām tie sākuši brukt, radot bīstamu situāciju ziņkārīgajiem objekta apmeklētājiem.

Policija bīstamo teritoriju ir norobežojusi, un aicina valmieriešus atturēties no Stāvo krastu apskates, jo stāvot var šķist, ka zem kājām ir zeme, bet patiesībā tur ir izskalots tukšums. Pastiprināta uzmanība plūdu laikā ir jāpievērš bērnu drošībai ūdens un pārplūdušo teritoriju tuvumā, jo Gauja pašlaik ir īpaši neaprēķināma, tāpēc, vērojot plūdus, ieteicams nebūt pārgalvīgiem.

Uzmanīgi aicināti būt arī ūdens tūristi. Īpaši bīstama var būt Kazu krāču šķērsošana, kur augstā ūdens līmeņa un lielās straumes dēļ izveidotā airēšanas trase un tās elementi var kļūt sevišķi bīstami. Tāpat laivotāji aicināti neaizmirst, ka Gauja plūdu laikā nes sev līdzi ne tikai kokus, bet arī citus izskalotus priekšmetus un lietas.

Jāpiebilst, ka ūdens līmenis Gaujā pie Valmieras kopš 19.marta ir paaugstinājies par 3,8metriem, un pēdējo reizi tik lieli plūdi pilsētā piedzīvoti 1954.gadā.

Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisijā darbojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Pārtikas veterinārā dienesta, AS „Sadales tīkls", SIA „Vidzemes Slimnīca", Drošības policijas un Valsts policijas, SIA „VTU Valmiera", VAS „Latvijas Valsts meži", Valsts Vides dienesta, SIA „Latvijas Propāna gāze" pārstāvji.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību" republikas nozīmes pilsētās Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs, savukārt komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka norīkota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona.

Valmiera