Pārrunā tūrisma veicināšanas balvas ieviešanu Valmierā un tās apkārtnē

Ceturtdien, 24.februārī kārtējā sanāksmē pulcējās Valmieras pilsētas un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvā padome.

Tās laikā klātesošie uzklausīja Valmieras pilsētas pašvaldības informāciju par aktivitātēm tūrismā 2011.gadā. Plānots ne tikai veidot jaunus informatīvus materiālus pašmāju un ārvalstu viesiem par atpūtas iespējām Valmieras pusē, bet taps arī jauna interneta vieta vietne.

Lai popularizētu tūrisma iespējas, maijā tiks organizēts vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums. Vairākās sabiedriskās ēkās tiks uzstādīti informatīvi stendi, kur gan valmieriešiem, gan pilsētas viesiem būs pieejami informatīvie materiāli. Tāpat plānots ciešāk sadarboties ar apkārtējo novadu pašvaldībām, īstenojot kopīgas aktivitātes tūrisma jomā. Valmieras pilsētas pašvaldība plāno noslēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs" par kopīgām aktivitātēm.

Padome arī pārrunāja dalību tūrisma gadatirgū „Balttour 2011", un atzina, ka pēc kuplā apmeklētāju skaita cer sagaidīt arī viesus šovasar. Tāpat tika diskutēts par izbūvētās laivu piestātnes Valmierā Gaujas krastā izmantošanu tūrismā.

Savukārt Lauku atbalsta dienesta pārstāve Baiba Kiršblate informēja par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Tā mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Ar programmas atbalstu iespējams veikt esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju un aprīkošanu, jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošanu un aprīkošanu uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus; esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju un nepieciešamā aprīkojuma iegādi;

esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecību, rekonstrukciju, vienkāršotu rekonstrukciju un aprīkošanu (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju); tūrisma pakalpojumu dažādošanu; investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē. Papildus informācija par pieejamo finansējuma programmu lasāma www.lad.gov.lv vai LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē Mūrmuižas ielā 18, Valmierā.

Par attīstības plāniem informēja arī SIA „Valmiermuižas alus" pārstāvji. Rīgā nesen atvērta uzņēmuma pārstāvniecība, kas pirmā specializētā tirgotava Rīgā, kur vienuviet pieejams viss nepieciešamais alus pasniegšanai un baudīšanai svinībās. Te var nopirkt dzīvo, nepasterizēto Valmiermuižas alu, alum piemērotas uzkodas, kā arī iznomāt aprīkojumu, lai pasniegtu lejamo alu augstākajā kvalitātē lielos vai mazos godos.

Tuvākajā laikā pārstāvniecības telpās plānots izvietot nelielu informācijas punktu par atpūtas iespējām Valmierā un Vidzemē. Tūrisma informācijas punkts top arī „Valmiermuižas alus" darītavas veikaliņā Valmieras pagastā Burtnieku novadā. Tāpat uzņēmuma pārstāvji dalījās iecerēs par gardēžu tūrisma attīstību Valmieras pusē.

Klātesošie arī diskutēja par tūrisma veicināšanas balvas iedibināšanu Valmierā un apkārtējos novados. Tā kalpotu gan kā kvalitātes zīme tūrisma uzņēmumā strādājošajiem, gan kā atpazīstamības zīme un mārketinga instruments.

Nākamā Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes sēde notiks 7.aprīlī.

Jau ziņots, ka nolūkā veicināt tūrisma jomas attīstību un tūrisma piedāvājuma atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, sekmētu uzņēmēju un ekspertu iesaistīšanu tūrisma jomas attīstībā Valmierā un tās apkārtnē, pieredzes un zināšanu apmaiņu tūrisma jomā, Valmieras pilsētas pašvaldības dome pagājušā gada novembrī izveidoja Valmieras un tās apkārtnes tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi. Tās sastāvu veido deleģēti Beverīnas, Kocēnu, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību pārstāvji, kā arī novadu tūrisma jomas uzņēmēji un eksperti.

Valmiera