Pārrunās nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību

Pirmo reizi Latvijā ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai" (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19) ietvaros kopā tiek aicināti saistīto dienestu pārstāvji un nometņu vadītāji no reģioniem, lai risinātu un optimizētu nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību.

Projekts tiek ieviests visā Latvijā laikā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim. Apmācību semināri saistīto iestāžu darbiniekiem norisināsies Rīgā, Daugavpilī, Kuldīgā, Valmierā, Jelgavā, Rēzeknē un Madonā.

Latvijā notiks 7 semināri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, pašvaldību darbiniekiem un nometņu vadītājiem.

Daina Grimze informācijā ziņu platformai 8778 norādījusi, ka semināru mērķis ir informēt saistīto iestāžu darbiniekus par vienota nometņu reģistra ieviešanu, iepazīstināt ar elektronisko saskaņojumu nosūtīšanas un informācijas sniegšanas kārtību.

„Dalīties pieredzē ar saistīto iestāžu darbiniekiem, kas ar nometņu organizēšanas jautājumiem nodarbojas konkrētajā reģionā. Noskaidrot, kādus jautājumus saistīto iestāžu darbinieki risina, kas skar nometņu organizēšanu, kādas problemātiskas situācijas un pārpratumi rodas saskaņojot, pārraugot nometnes. Dzirdēt speciālistu ieteikumus un viedokli šajā jautājumā. Atrast vislabākos risinājumus kā atvieglot un padarīt pēc iespējas vienkāršāku nometņu reģistrēšanas, saskaņojumu iesniegšanas, saņemšanas un nometņu pārraudzības procesu Latvijā," saka D. Grimze.

Viņa norāda, ka līdz šim vislielākās problēmas radījusi situācija, ka nav vienota legālo nometņu reģistra, kas būtu saistošs visiem saistīto dienestu darbiniekiem un nometņu vadītājiem. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja darboties darba grupās- lai atklātu tos trūkumus, kas vēl būtu novēršami nometņu organizēšanas jomā.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar jaunizveidotu vienotu nometņu reģistrēšanas sistēmu, kas būs pieejama mājas lapā: www.nometnes.gov.lv, kas veidos legālo nometņu reģistru Latvijā, kas būs pieejams gan dienestu darbiniekiem, gan vecākiem, gan nometņu vadītājiem.

„Reģistrējot nometni sistēmā būs iespēja dienestiem nosūtīt saskaņojumus elektroniski, kas atvieglos saskaņojumu nosūtīšanas un atzinumu saņemšanas kārtību. Nometņu vadītāji būs ieguvēji, jo ikvienam būs iespēja iepazīties ar piedāvātajiem nometņu organizēšanas pakalpojumiem vasarā," informē D. Grimze.

Projekta ieviešanas rezultātā tiek sagaidīti sekojoši rezultāti -

- vienots legālo nometņu reģistrs, saistošs visām iestādēm un nometņu vadītājiem-- Valsts izglītības satura centra nometņu reģistrs;- nometņu saskaņošana un atzinumu saņemšana notiek elektroniski;- visām saistītām iestādēm reģionos ir vienotas prasības nometņu saskaņošanā un pārraudzībā.

Valmiera