Pieaug nepieciešamība pēc sociālās palīdzības 2

Pieaugot bezdarbam un samazinoties iedzīvotāju ienākumiem, šogad būtiski palielinājies to cilvēku skaits, kuri pēc palīdzības vērsušies Valmieras Sociālajā dienestā.

 

Valmieras Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa par 2009.gadu sociālajā jomā stāsta:

- Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šajā gadā Valmieras Sociālajā dienestā pēc palīdzības vērsušies daudz cilvēku, kuriem iepriekšējos gados pašvaldības palīdzība nav bijusi nepieciešama. Šādai situācijai ir vairāki iemesli - cilvēki zaudējuši darbu vai krasi samazinājies viņu ienākumu līmenis.

 

Apkopotā informācija liecina, ka kopš gada sākuma trūcīgas ģimenes statuss Valmierā piešķirts 630 ģimenēm - par 340 ģimenēm vairāk nekā gadu iepriekš. Ja ekonomiskā situācija neuzlabosies, iespējams, nākamajā gadā trūcīgo ģimeņu skaits turpinās pieaugt.

 

Pieprasītie materiālās palīdzības veidi nav būtiski mainījušies, taču ievērojami pieaudzis izsniegto pabalstu apjoms. Šogad palielinājies pieprasījums pēc uzturmaksas atlaidēm pirmsskolas izglītības iestādēs un brīvpusdienām skolās, kā arī dzīvokļa (apkures) pabalsta un pašvaldības nodrošinātajām atlaidēm braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ko aktīvāk sākuši izmantot trūcīgo daudzbērnu ģimeņu vecāki. Šogad vairāk personām piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

 

- Šogad aktuāls ir iedzīvotāju jautājums, vai pašvaldība sniedz materiālo palīdzību cilvēkiem ar kredītsaistībām. Šobrīd Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikta cita ienākumu izvērtēšanas kārtība, kā tas ir minēts Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek vērtēti ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumi un noteikts trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statuss.

 

Līdz ar to pašvaldības materiālā palīdzība ģimenēm, kurām ir jebkādas kredītsaistības, nav paredzēta, tomēr nākotnē, iespējams, nāksies pārskatīt iespējas pašvaldībai „mīkstināt" nosacījumus ienākumu vērtēšanai un noteikt, ka pie atsevišķiem kredītsaistību veidiem pašvaldība piešķirs materiālu palīdzību.

Iveta Liepiņa skaidro, ka trūcīgām personām pieejams būtisks atbalsts veselības jomā - tās tiek atbrīvotas no pacientu iemaksas, kā arī no pacienta līdzmaksājuma par ārstēšanos slimnīcā un no maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās".

 

Analizējot nākamā gada tendences, Iveta Liepiņa skaidro, ka pilsētā turpinās pieaugt trūcīgu ģimeņu skaits, tādēļ arī pašvaldībai vairāk līdzekļu būs jāvelta savu iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai. „Visticamāk, nākamajā gadā pieaugs GMI un dzīvokļa (apkures) pabalstu saņēmēju skaits. Rūpējoties par sniegto pakalpojumu operativitāti un efektivitāti, jau šogad Valmieras Sociālā dienesta sniegtās palīdzības sistēmā tika veiktas korekcijas.

 

Saprotam, ka cilvēkiem svarīgi maksimāli ātri saņemt palīdzību, tādēļ nākamajā gadā gan brīvpusdienas, gan uzturmaksas atlaides tiks piešķirtas sākot ar datumu, kad vecāki Valmieras Sociālajā dienestā nokārtos trūcīgas ģimenes statusu," saka Iveta Liepiņa.

 

Valmieras Sociālais dienests nākamajā gadā turpinās nodrošināt ne tikai materiālo sociālo palīdzību - iecerēts turpināt īstenot „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas", Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze" un Valmieras pilsētas pašvaldības projektu „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Valmierā".

 

Projekta ietvaros Valmieras ģimenēm bez maksas tiek sniegtas dažādu speciālistu konsultācijas - sociālā darbinieka, sociālā rehabilitētāja, psihologa, psihoterapeita un citu speciālistu palīdzība, kā arī veikta bērnu emocionālās audzināšanas apmācība vecākiem.

 

Tāpat izveidota atbalsta grupa vecākiem, kuri pabeiguši bērnu emocionālās audzināšanas apmācību un darbojas atbalsta grupa augsta riska ģimeņu vecākiem. Kopumā projektā iesaistījušās un kādu no pakalpojumiem saņēmušas vairāk nekā 150 ģimenes.

Komentāri 2

ome

Kapec neraksta par Valkas socialo dienestu...?

pirms 11 gadiem, 2010.01.03 19:59

.....

par Valku nav ko rakstīt, jo par to, ka sociālie darbinieki pārkāpj likumdošanu visos tās punktos - rakstīt nav interesanti. šie sociālie darbinieki ir tik lieli diplomāti, sevišķi viena, ka par vainīgajiem vienmēr pataisīs to cilvēku, kurš būs atnācis palūgt šo pabalstu...

pirms 11 gadiem, 2010.01.04 12:24

Valmiera