Plāno ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi Valmierā

Trešdien, 16.februārī Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" ietvaros sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Valmieras Ūdens" telpās uz pirmo sanāksmi pulcējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbu veicēji, uzraugi un pasūtītāji.

SIA „Valmieras Ūdens" pārstāvji iepazīstināja par projekta ieviešanas vienību, kas strādās uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ivara Ķikša vadībā, kā arī prasībām ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvē projekta ietvaros. Klātesošie tika iepazīstināti ar aktuālākām problēmām inženiertīklu izbūvē. Tāpat tiks apspriesta inženiera un autoruzraudzības loma un prasības projekta realizācijā, kā arī darbu organizēšana un iespējamā uzsākšana u.c. jautājumi.

„4.februārī SIA "Valmieras Ūdens" ar pilnsabiedrību „Merko-Merks" parakstīja līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Valmierā. Būvdarbi II lote", kas paredz 17 mēnešu laikā izbūvēt un rekonstruēt 5 kilometrus ūdensapgādes tīklu un 6,5 kilometrus kanalizācijas tīklu. Tiks izveidotas 233 kanalizācijas un 162 ūdensapgādes pieslēguma vietas. Darbus plānots sākt 1.martā, informē SIA „Valmieras Ūdens" pārstāve Inese Kazuša.

Iņa norāda, ka būvniecība notiks Krāču kakta rajonā (Tālavas, Pārgaujas, Kāpu, T.Ūdera ielās), Purva ielas rajonā (Purva, Ainažu, Mālu, Pučurgas, Senču, Parka, Kazarmju ielās), Putnu ielas rajonā (Patversmes, Salacas, Senču, Annas, Putnu, Ezera, G.Apiņa ielās), Limbažu, Sporta, Matīšu un Senču ielās, Saules un Kļavu ielās; Kadiķu ielas rajonā (Kadiķu, Brūkleņu un Vairogu ielās), A.Upīša ielā (no Beātes līdz Patversmes ielai), Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielas krustojumā.

Pilnsabiedrība darbus iepirkuma procedūras rezultātā apņēmusies veikt LVL 1 765 325.73 (t.sk. PVN) apmērā. Kopumā iepirkuma procedūrā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Valmierā. Būvdarbi II lote" pieteicās trīs pretendenti.

„2010.gada 21.septembrī noslēgts līgums starp SIA „Valmieras Ūdens" un Latvijas Republikas Vides ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" īstenošanu," stāsta I. Kazuša.

Viņa atzīmē, ka līdz 2013.gada beigām pilsētā tiks veikta tādu ūdensvadu un kanalizācijas posmu atjaunošana, kur tie ir vissliktākā stāvoklī un kur konstatēti defekti un bijušas avārijas.

„Tāpat tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls vairākās pilsētas daļās, kā arī paredzēts kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un pievadu izbūve atsevišķās pilsētas daļās. Tiks iegādāts specializētais transports septisko dūņu izvešanai no rezervuāriem, kā arī laboratorijas aprīkojums notekūdeņu analīzēm. Lai mazinātu nepatīkamo smaku izplatību un paaugstinātu iedzīvotāju labsajūtu, plānots uzstādīt gaisa filtrus notekūdeņu pieņemšanas, priekšattīrīšanas un dūņu apstrādes ēkām," informē I. Kazuša.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 10 935 920,49, no tiem 7 738 574,- LVL finansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt 29,2 % jeb LVL 3 197 346,49 SIA „Valmieras Ūdens".

Valmiera