Rekonstruēs Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas- attīstības centra ēku

Valmierā šajā gadā tiek īstenots projekts „Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolas - attīstības centra ēkas (VVBIS-AC) Valmierā L. Paegles ielā 20 rekonstrukcija un drošas vides nodrošināšana izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem".

Projekta gaitā ēkas 1.stāvā tiks izbūvētas divas pirmsskolas izglītības telpas, nodrošinot agrīnu vājdzirdīgo bērnu izglītību, kas ir būtiska turpmākajai valodas un garīgajai attīstībai, divas bērnu guļamistabas, garderobes telpa, trīs sanitārie mezgli, ēdiena sadales telpa un tehniskā telpa.

Nama 2.stāvā tiks izbūvēta komandanta darba telpa, darbinieku sanitārais mezgls, tehniskā telpa, apmācības telpa, nodrošinot sociālo prasmju un darba iemaņu apgūšanas iespējas, un internāta telpas ar sanitāriem mezgliem skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks iegādāta sadzīves tehnika sociālo prasmju apguves telpai, kā arī mācību materiāli skolēnu valodas un personību attīstībai.

Tiks veikts ēkas energoaudits, izbūvēta jauna apkures, kanalizācijas, ūdens padeves ventilācijas un elektroapgādes sistēma.

Projekta gaitā veiktā ēkas renovācija nodrošinās plānotās vidējās izglītības programmas skolēnu uzturēšanos internātā, netraucējot skolas pamatizglītības skolēnu dienas režīmam.

Valmieras pilsētas pašvaldība jau noslēgusi līgumu ar SIA „SB projekts" par rekonstrukcijas tehnisko projektu, ko plānots izstrādāt līdz divu mēnešu laikā.

Projekts kopumā tiks realizēts līdz 2010.gada septembrim. Kopējais projekta budžets LVL 98 392,00, no tā ERAF finansējums ir LVL 83 633,00 jeb 85% un Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums LVL 14 759,00 jeb 15%.

VVBIS-AC ir vienīgā mācību iestāde valstī, kurā vājdzirdīgie skolēni kvalificētu surdopedagogu vadībā iegūst pamatizglītību. Iestādes darbība tiek organizēta ēkās L.Paegles ielā 5/ un L.Paegles ielā 20.

Valmiera