Rudens lapu vākšanas akcija Valmierā turpinās līdz 27.novembrim

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka kopš rudens lapu vākšanas akcijas sākuma oktobrī kopumā savākti 2494 m3 zaļo atkritumu. Iedzīvotāji uz EKO laukumu Dzelzceļa ielā 5 atveduši aptuveni 304 m3 rudens lapu.

 

„Savukārt no adresēm, kam pašvaldība bez maksas nodrošina rudens lapu savākšanu, SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) savākusi 147 m3. Par maksu no mājsaimniecībām uzņēmums aizvedis vēl 680 m3 zaļo atkritumu," norāda I. Kazuša.

 

Viņa atgādina, ka ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, šoruden mainīta rudens lapu vākšanas akcijas noteikumi. Valmierieši šajā gadā rudens lapas un citi zaļus atkritumus var nogādāt uz EKO laukumu Dzelzceļa ielā 5, kur tos ar pašvaldības finansiālu atbalstu akcijas ietvaros pieņem bez maksas.

 

„Vairākiem desmitiem mājsaimniecību Valmieras pilsētas pašvaldība pilnībā apmaksā zaļo atkritumu izvešanu. Tās ir adreses, kur saskaņā ar pašvaldības atzinumu atrodas lielie vērtīgie ozoli. Katram īpašumam, ņemot vērā koku atrašanās vietu, noteikts, cik speciālo maisu ar rudens lapām izvešana būs bez maksas.

 

Valmieriešiem, kuriem nav iespēju nogādāt zaļos atkritumus EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5, SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) piedāvā zaļos atkritumus izvest par maksu," skaidro I. Kazuša.

Valmiera