SIA „Valmieras Ūdens” sagatavojusi rīcības plānu plūdu gadījumā

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis informēja, ka plāns ietver darbības, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem, kā arī pasargātu iekārtas un citus resursus, kas nepieciešami dzeramā ūdens ieguvei, atdzelžošanai un piegādei, kā arī notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai.

Uzņēmums jau apzinājis darbībai tehnikas vienības, sūkņus, ģeneratorus u.tml., kas būtu lietojami plūdu gadījumā. Nepieciešamības gadījumā tehnikas vienības tiks iesaistītas arī iespējamo plūdu seku likvidēšanā citviet pilsētā.

Valmiera