Šodien Valmieras pilsētas pašvaldībā notiks diskusija par zaļiem iepirkumiem

Ceturtdien, 20.maijā Valmieras pilsētas pašvaldības telpās notiks diskusija „Zaļais iepirkums Latvijas valsts un pašvaldību iepirkumos", ko organizē Latvijas Arhitektu Savienības darba grupa un kurā piedalīsies Valmieras pilsētas, Cēsu un Valkas novadu pašvaldību speciālisti.

Diskusijas mērķis ir apspriest ilgtermiņa un īstermiņa rīcības plānus enerģiju taupošas projektēšanas un būvniecības ieviešanai Latvijā.

Pasākums tiek organizēts Latvijas Arhitektu savienības projekta „Enerģiju taupoša būvniecība Latvijā", ko atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Projekta mērķis ir izstrādāt rīcības plānu enerģiju taupošas projektēšanas un būvniecības ieviešanai Latvijā, sagatavot apmācību programmu par enerģiju taupošu būvju projektēšanu un nodrošināt tās pieejamību nozares profesionāļiem, kā arī veidot sabiedrības izpratni par enerģiju taupošu ēku un mājokli.

Tāpat projekta ieviesēji plāno no 2011.gada piemērot zaļā iepirkuma un enerģiju taupošas būvniecības pamatprasības valsts, pašvaldību un Eiropas struktūrfondu finansētajos projektos, izveidot tālākizglītības un sertifikācijas sistēmu, sniegt ierosinājumus būvniecības likumdošanai, veikt pašvaldību un būvvalžu speciālistu apmācību u.tml.

Valmiera