Spēkā stājas noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā

No šodienas, 10.decembra stājas spēkā Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša norāda, ka Tte nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kāda licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku.

"Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku pašvaldības Satiksmes drošības komisija," norāda I. Kazuša.

Viņa skaidro, ka lai saņemtu licenci un licences kartīti, jāaizpilda rakstisks iesniegums, kā arī jāiesniedz vairāki dokumenti, piemēram, komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopija (uzradot oriģinālu), Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu, licences pieprasītāja transporta līdzekļa vadītāja apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, Valsts policijas izsniegta izziņa par transportlīdzekļa vadītāja pieļautajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punktiem pēdēja gada laikā u.c.

"Licence un licences kartīte netiks izsniegta, ja pieteikuma iesniedzējam Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā izziņā tiks uzradīts nodokļu parāds, Valsts policijas izsniegtajā izziņā par transportlīdzekļa vadītāja pieļautajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē pārkāpumu uzskaites punktu skaits pārsniegs astoņus punktus u.tml. Lai licences kartīti pārreģistrētu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms esošās licences kartītes derīguma termiņa beigām iesniedz rakstisku pieteikumu ar klāt pievienojamiem dokumentiem vai to kopijām," informē I. Kazuša.

Saistošie noteikumi Nr. 79 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valmieras pilsētā" laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" publicēti 09.12.2009., teksts lasāms portālā www.valmiera.lv sadaļā „Pašvaldība"-> „Saistošie noteikumi", kā arī pieejams pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2.

Valmiera