Stacijas ielas rekonstrukcija Valmierā turpinās plānotajā grafikā

Valmierā turpinās Stacijas ielas, Cēsu ielas posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai un Mazās Stacijas ielas rekonstrukcija. Darbi norisinās plānotajā grafikā, un dažviet acīmredzams kļūst pārbūvēto brauktuvju jaunais veidols.

Darbi joprojām turpinās vienlaikus trijos posmos. Stacijas laukumam jau top bruģa segums. Savukārt Stacijas ielas posmā no Pleskavas līdz Marijas ielai turpinās apakšzemes komunikāciju izbūve; tur drīzumā tiks uzsākta pamatnes sagatavošana asfaltbetona seguma izbūvei.

Komunikāciju izbūve turpinās arī Stacijas ielas posmā no iebrauktuves pie ēkas Stacijas ielā Nr.17 līdz Meža ielai.

Savukārt autoostas teritorijā notiek bruģēšanas darbi. Apakšzemes komunikācijas tīklu izbūve turpinās arī Cēsu ielas posmā no Mazās Stacijas ielas līdz Gaujas tiltam. Pašlaik tur satiksme tiek organizēta vienā, sašaurinātā, braukšanas joslā un ar luksofora palīdzību. Ja laika apstākļi atļaus, jau tuvāko nedēļu laikā posmā no Teodora Ūdera ielas līdz tiltam pār Gauju tiks uzklāta asfaltbetona segas pirmā kārta, līdz ar to tiks noņemts luksofors un satiksmes kustība šajā posmā būs ātrāka.

Projekts „Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas rekonstrukcija" tiks īstenots līdz 2011.gada beigām. Visā rekonstrukcijas darbu zonā tiks mainīts brauktuves segums, pārbūvētas apakšzemes komunikācijas, izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī pārbūvēts ielu apgaismojums.

Eksperimentālā kārtā šajā ielas posmā tiks ierīkots LED apgaismojums, kas ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus, to ekspluatējot. Būtiskākās izmaiņas skars autoostas daļu, jo tiks mainīts līdzšinējais satiksmes kustības profils. Mainīsies visu krustojumu rādiusi, kā arī tiks paplašināts stāvlaukums pie Vidzemes Augstskolas.

Rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādājusi SIA "Projekts 3", savukārt projektu īstenos ceļu būves firma SIA „Binders".

Valmiera