Svinīgi atklāta jaunā biomasas katlumāja Valmierā

Svinīgā pasākumā 2015. gada 22. maijā atklāta AS „Valmieras Enerģija” jaunā bio kurināmā katlumāja. Par godu notikumam, pilsēta kā dāvinājumu no AS „Valmieras Enerģija” akcionāra SIA „Enerģijas Risinājumi” saņēmusi līdzfinansējumu jaunam un sen gaidītam vides objektam pilsētā – pulkstenim. 


Jaunās katlumājas izbūve ir mērķtiecīgi plānots pasākums, lai, mainoties likumdošanai 2017. gadā, maksimāli ierobežotu iespējamo siltumenerģijas ražošanas tarifa kāpumu Valmierā. Savukārt vides pulkstenis ir viens no uzlabojumiem pilsētvidē, par kura nepieciešamību liecina kā pilsētnieku pašvaldībai izteiktie ierosinājumi, tā aptaujās paustais. Pulksteni plānots novietot ielas rotācijas aplī pie Valmieras autoostas.  


“Mūsu dāvinājums ir apliecinājums tam, ka esam gandarīti par iespēju strādāt Valmieras iedzīvotājiem. Ideja – finansējumu 5000 eiro apmērā novirzīt vides pulksteņa uzstādīšanai ir pašvaldības priekšlikums, kuru mēs ar prieku atbalstām, jo iedzīvotāji paši ir izteikuši vēlmi pēc šāda uzlabojuma, un tas kalpos visu pilsētnieku ērtībai,” norāda SIA „Enerģijas Risinājumi” akcionārs Guntars Kokorevičs.


„Valmieras Enerģija ir teicams Valmieras pilsētas sadarbības partneris. Ir gandarījums, ka uzņēmums iet līdzi laikam, ievieš jaunas tehnoloģijas un veic nepieciešamās izmaiņas, lai Valmieras pilsētas iedzīvotājiem varētu nodrošināt pēc iespējas zemāku tarifu par siltumenerģiju un kvalitatīvu pakalpojumu. Biomasas katlumājas atklāšana ir viens no šādiem soļiem. Ikviens korporatīvi sociāli atbildīgs uzņēmums rūpējas par vidi, kurā tas strādā. Tāds ir arī uzņēmums „Valmieras Enerģija”, ko apliecina uzņēmuma dāvinājums jaunam pilsētvides objektam Valmierā –pulkstenim. Lai jaunais laikrādis, kas pēc laika krāšņos Valmieras pilsētvidi, ir kā jauns atskaites punkts Valmieras nepārtrauktai attīstībai un labklājībai,” atzīmē Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.


Jaunā katlumāja siltumu sāks ražot līdz ar jaunās apkures sezonas sākumu. Siltā ūdens sagatavošanu 2015. gada vasaras sezonā nodrošinās AS „Valmieras Enerģija” koģenerācijas iekārta.


Projekta kopējās izmaksas ir teju 2,6 miljoni eiro, no kuriem puse ir piesaistītais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Uzstādot bio kurināmā apkures katlu, uzņēmums daļēji pārgājis no dabasgāzes izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, sasniedzot 81% īpatsvaru atjaunojamo energoresursu izmantošanā katlumājā Dzelzceļa ielā 7.


Valmierā šobrīd ir viens no zemākajiem siltumenerģijas ražošanas tarifiem valstī, ko iespējams nodrošināt gan pateicoties veiktajiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem laikā no 2007.gada, gan arī pārdodot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju un nosedzot daļu patērētās dabas gāzes izmaksu. Stājoties spēkā grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos Nr. 221, kas nosaka maksimālo elektroenerģijas pārdošanas cenu komersantiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un pārdod obligātā iepirkuma ietvaros, plānots, ka jau 2017. gadā būtiski samazināsies AS „Valmieras Enerģija” ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas un attiecīgi iespējas kompensēt siltumenerģijas ražošanas izmaksas.


Jaunajā katlumājā uzstādīts viens ūdens sildāmais katls un vides prasībām atbilstošs dūmu kondensācijas ekonomaizers, kas palielina katlumājas kopējo efektivitāti un atbilstību vides prasībām, pat ievērojami pārsniedzot tās. Jaunā katlu māja vasaras periodā nodrošinās karstā ūdens sagatavošanu Valmieras pilsētas Gaujas kreisā krasta iedzīvotājiem. Šķelda būs pamata kurināmais, bet siltuma slodzes „pīķi” nodrošinās jau esošie dabasgāzes katli. 


Projekts Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/032 (līguma Nr.L-PCS-14-0106) „Siltuma avota jaunbūve Dzelzceļa ielā 7, Valmierā” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projektā būvdarbus veic AB „Axis Industries”. 

Valmiera