Transportlīdzekļu un gājēju kustībai atvērs pagaidu tiltu pār Gauju

No otrdienas, 6.decembra, tilta pār Gauju rekonstrukcijas darbu dēļ transportlīdzekļu un gājēju kustība notiks pa tam blakus izbūvēto pagaidu tiltu. Transportlīdzekļu kustība pa pagaidu tiltu tiks organizēta divās joslās ar obligātu prasību ievērot minimālo distanci starp mašīnām - 15 metri.

Visā  rekonstrukcijas darbu zonā transportlīdzekļiem tiks noteikts maksimālā ātruma ierobežojums - līdz 15 kilometriem stundā. Virzienā no pilsētas centra uz Pārgauju ātruma ierobežojums tiks noteikts tūlīt, nobraucot no centra rotācijas apļa, līdz Teodora Ūdera ielai, bet virzienā no Pārgaujas uz pilsētas centru - no jaunā Cēsu ielas rotācijas apļa, pār pagaidu tiltu un tā nobrauktuvi.      

 Pāri pagaidu tiltam varēs pārvietoties arī smagie transportlīdzekļi, taču būs noteikts to pilnas masas ierobežojums - līdz 26 tonnām. Papildus informācija par Gaujas tilta rekonstrukciju un smago transportlīdzekļu pilnas masas ierobežojumu uz pagaidu tilta tiks izvietota visā Valmieras pilsētas apvedceļā.            

 

  Lai iespējami ātrāk atbrīvotu pagaidu tiltu no transporta un neveidotu nevajadzīgu sastrēgumu uz tā, jo brauktuves platums būs 6 metri, pagaidu tikta abās nobrauktuvēs uz Cēsu ielu priekšroka būs jādod tiem transportlīdzekļiem, kas nobrauc no pagaidu tilta.           

 

  Informācija gājējiem! Gājējiem tikai vienā pagaidu tilta pusē būs izbūvēta ietve, proti, labajā pusē virzienā no pilsētas centra. Tāpēc pie pilsētas centra rotācijas apļa rekonstrukcijas laikā tiks saglabāta jau uzstādītā pagaidu gājēju pāreja, lai iedzīvotāju kustību pār Gauju pa pagaidu tiltu varētu organizēt pa tā labo pusi.

 

      Skatīt satiksmes kustības shēmu

      Jau ziņots, ka, noslēdzoties pagaidu tilta izbūvei, tiks slēgts pašreizējais tilts pār Gauju, jo ziemas sezonā notiks tā demontāža līdz pat balstiem. Vienlaikus ziemas mēnešos rūpnīcā tiks gatavoti jaunā tilta elementi, kas tiks montēti nākamā gada vasarā. 

Tilta rekonstrukciju plānots pabeigt 13 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas.

 

      Jāpiebilst, ka konkursa rezultātā tilta rekonstrukcijas darbus uzticēts veikt Latvijas - Lietuvas kopuzņēmumam „Viadukts". Tilta rekonstrukcijas projektu pašvaldība īsteno, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu. Paredzēts, ka rekonstrukcijas gaitā tiks pilnībā nomainīta tilta brauktuves konstrukcija. Jaunie trotuāri abās tilta pusēs tiks veidoti 2,5 metrus plati, lai vietas pietiktu arī riteņbraucējiem, bet brauktuve būs astoņus metrus plata. Tilta rekonstrukcijas projektu izstrādājusi SIA „Projekts 3".

 

      Projekta „Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā, rekonstrukcija" plānotās izmaksas ir 2,7 miljoni latu, no kuriem divi miljoni latu ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirtais finansējums, savukārt valsts budžeta dotācija - Ls 53 000, bet Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - aptuveni Ls 625 000. Projekts atbalstīts ERAF prioritātes „Policentriska attīstība" 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

Valmiera