Turpinās Valmieras vēsturiskā centra attīstības projekts

Decembrī turpinās projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" aktivitātes. Projekta ietvaros noslēdzies Valmieras pilsētas pašvaldības izsludinātais iepirkums „Amatnieku apmācību programma Norvēģijā". Iepirkuma procedūras rezultātā tiks slēgts līgums ar AS „Randsfjordmuseene" par desmit dienu amatnieku apmācības kursa Norvēģijā īstenošanu, informē Valmieras pilsētas pašvaldības abiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

 

2007.gada 27.septembrī Valmieras pilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos par sadarbību Vidzemes tehnoloģiju koledžu programmu izveidošanā un īstenošanā.

 

Vieni no sadarbības partneriem ir arī Vidzemes Augstskola un Ērgļu arodvidusskola, kas vienlaikus ir partneri arī šajā projektā. Nākamā gada sākumā plānots uzsākt iepirkuma procedūru par profesionālās pilnveides programmas „Koka ēku konservācija un restaurācija" un par 1.līmeņa augstākās izglītības programmas „Koka ēku būvniecība un restaurācija" izstrādi.

 

Profesionālās pilnveides programma paredzēta ieviešanai Vidzemes Mūžizglītības centrā kursu programmas veidā. Savukārt 1.līmeņa augstākās izglītības programmu plānots ieviest Vidzemes Augstskolā.

 

Lai veiksmīgāk risinātu vienu no projekta mērķiem - Valmieras vecpilsētas konceptuālas attīstības programmas sagatavošanu, tās izstrādē līdzdarboties tiek aicināti daudzi valmierieši.

 

Diskusijā par to, kādu vēlamies redzēt Valmieras vēsturisko centru, aktīvi iesaistījās arī Vidzemes Augstskolas tūrisma novirziena studenti, pasniedzēja Ilgvara Ābola vadībā, darba grupās sagatavojot prezentācijas par Valmieras vecpilsētas attīstību un konkrētiem tūrisma produktiem.

 

Studenti sniedza priekšlikumus par Gaujas ainavas izmantošanu, vides objektu izvietošanu vecpilsētā, norāžu sistēmu un interaktīvu spēļu ieviešanu, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošanu pilsētas attīstībā.

 

Studenti ierosināja izveidot pārceltuvi pār Gauju, organizēt „Valmieriešu dienas" un orientēšanās spēli pa pilsētu, vasarā vecpilsētā vairāk organizēt brīvdabas izrādes, atjaunot Viduslaiku festivālu, kā arī domāt par dažādu koka skulptūriņu, mākslas objektu un piemiņas objektu izvietošanu vecpilsētā.

 

Jau ziņots, ka projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" kopējais finansējums ir 694 918 latu, no kuriem 85% ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% - Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta galvenās aktivitātes ir Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrāde, divu muzeja apsaimniekoto ēku Pilskalna ielā 2 restaurācija, laivu piestātnes izbūve Gaujas krastā un viduslaiku garšaugu dārziņa izveidošana.

Valmiera