Uzsāk sadzīves atkritumu priekšapstrādes centra būvniecību Ziemeļvidzemē

Piektdien, 30.aprīlī, Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu noglabāšanas poligonā Daibe topošā sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra pamatos tika guldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Poligons Daibe ir pirmais poligons Latvijā, kur uzsākta šāda centra izveide.

Vides ministrs Raimonds Vējonis: „Eiropa ir vērsta uz noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, un ZAAO īstenotais projekts ir viens no piemēriem. Šāda centra izveide poligonu padara ilgdzīvotspējīgāku, jo mazāk atkritumu tiek noglabāts un atkritumu noglabāšanas krātuve var kalpot ilgāk."

„Šī diena mums ir nozīmīga ar to, ka esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, uzsākot Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu noglabāšanas poligona Daibe trešo attīstības kārtu. Tā paredz izbūvēt otro atkritumu noglabāšanas krātuvi un izveidot Latvijā pirmo sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru.

Tajā tiks veikta iepriekš nešķirotu sadzīves atkritumu smalcināšana un šķirošana. Līdz ar to poligonā Daibe noglabāšanai paredzētie sadzīves atkritumi tiks apstrādāti, no tiem tiks atdalītas otrreizējās izejvielas un kompostējamie materiāli.

Tā rezultātā tiks ievērojami samazināts poligonā noglabājamo atkritumu apjoms, kas palielinās poligona ekspluatācijas laiku. Realizējot šo kārtu, poligonu Daibe varēsim pamatoti saukt par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru," centra nozīmību vērtē Ģirts Kuplais, ZAAO atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs.

Hardijs Vents, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs: „Šāda projekta realizācija ir svarīga ne tikai Pārgaujas novadam, kurā poligons atrodas - tas ir svarīgi visam Ziemeļvidzemes reģionam. Bet esam priecīgi, ka šāds projekts tiek realizēts tieši šeit, jo novads bez poligona Daibe vairs nav iedomājams, no tā iegūst arī novada cilvēki. Tā ir kopēja attīstība, sakoptība un jaunas darba vietas - šeit cilvēkiem ir un būs ko darīt."

Kapsulu sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra pamatos guldīja Vides ministrs Raimonds Vējonis, Vides ministrijas valsts sekretārs Guntis Puķītis, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, as SCO Centrs valdes priekšsēdētājs Jānis Matisons un SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (ZAAO) atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais.

Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtu piegāde tiek veikta projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe" infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros.

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,59 miljoni latu, no kurām 85% jeb 2,2 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet ZAAO ieguldījums ir 388 tūkstoši latu.

Valmiera