Valmierā aicina apspriest “Uzņēmēju plānu 2011”

2.februārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) vadība un pārstāvji viesosies Valmierā, kur tiksies ar uzņēmējiem un apspriedīs "Uzņēmēju plānu 2011".

Uzņēmēji aicināti uz diskusiju, kas pulksten 11.00 notiks Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora (Purva ielā 12A) telpās.

„LTRK biedri jau trešo gadu izstrādā vienotu plānu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un valsts starptautiskās konkurētspējas celšanai "Uzņēmēju plāns Latvijas ekonomikas stimulēšanai". Patlaban ir pabeigts darbs pie 2011.gada "Uzņēmēju plāna" pirmās redakcijas, un LTRK uzsāks plāna sabiedrisko apspriešanu visos Latvijas reģionos," informē Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa skaidro, ka "Uzņēmēju plāns 2011" ietver priekšlikumus trijās stratēģiskās grupās - vide, spējas un eksports. Katra no grupām sadalīta jomās, kurām tiek izstrādāti mērķi ar izmērāmiem pasākumiem to sasniegšanai. Vides grupā identificētas sekojošas jomas - maza un efektīva valsts pārvalde, nodokļi un ēnu ekonomikas apkarošana, finansējuma pieejamība, būvniecība, enerģētika, publiskā un privātā partnerība. Spēju grupā identificētas sekojošas jomas - inovācijas, profesionālā un augstākā izglītība. Bet eksporta grupā - eksporta atbalsta instrumenti un politika.

"Uzņēmēju plāns 2011" veidots kā tiešs LTRK "Uzņēmēju plāna 2010" un "Uzņēmēju plāna Latvijas ekonomikas stimulēšanai 2009" turpinājums, ņemot vērā aizvadītajos gados gūto pieredzi, izmantoto metodiku un plāna ieviešanā sasniegtos rezultātus - 47% no tajā ietvertajiem uzņēmēju sniegtajiem priekšlikumiem valsts un pašvaldību iestādes jau ir ieviesušas.

Valmiera