Valmiera aktualizē jaunu speciālo ekonomisko zonu izveidi reģionā

Katra reģiona, novada un pilsētas veiksmīgs attīstības nosacījums ir investīciju piesaiste, kas nodrošina ekonomisko aktivitāti, jaunas darba vietas un iedzīvotāju labklājību.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis norāda, ka investīciju piesaistei svarīga ir stabila uzņēmējdarbības juridiskā un ekonomiskā vide, ko nodrošina arī nodokļu atvieglojumu politika. Kā viens no iespējamiem risinājumiem piesaistīt investīcijas ar nodokļu atvieglojumu politiku, ir izdalīt atsevišķas teritorijas - speciālās ekonomiskās zonas (SEZ), kurās realizē noteiktus nodokļu atvieglojumus.

SEZ ir ar likumu noteiktas valsts teritorijas daļas vai atsevišķas biznesa vienības, kas darbojas valstī pieņemtā likuma ietvaros, kurš piedāvā dažādus stimulus, lai piesaistītu ārvalstu un vietējos investorus un ir pakļauts speciālam muitas režīmam. Visos gadījumos galavārds šādu teritoriju izveidošanai pieder Eiropas Komisijai.

„Brīvās zonas pasaulē tiek izmantotas gandrīz visos reģionos. To skaitu nav iespējams precīzi noteikt, jo ļoti dažādi ir to nosaukumi: brīvosta, speciālā ekonomiskā zona, brīvā tirdzniecības zona, eksporta ražošanas zona, eksporta apstrādes zona u.c. Atkarībā no zonu klasifikācijas, lai gan līdz šim vienota vēl nav izveidota, to skaits svārstās ap 3000 zonām, kas atrodas vairāk nekā simts valstīs," saka I. Boķis.

Viņš atzīmē, ka Latvijā tika izveidotas četras SEZ - Rīgas un Ventspils brīvostas, Liepājas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, pamatā ar vienu uzdevumu - veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi. Visām tām ir kopēji mērķi - investīciju piesaiste, jaunu darba vietu radīšana, tirdzniecības veicināšana. 2017.gadā beidzas Latvijā izveidoto brīvostu un speciālo ekonomisko zonu darbības termiņš, un pašvaldības vēlas to pagarināt. Latvija ir viena no valstīm, ko šobrīd ir smagi skārusi globālā ekonomiskā krīze, kuras sekas īpaši smagi izpaužas Latvijas reģionos.

„Valsts teritorijā pēc noteikumiem ir iespējams izveidot SEZ. Tādēļ aktualizējies jautājums par SEZ turpmāko nākotni Latvijā un iespējamo attīstību reģionos. Arī Vidzemes reģionam kā vienam no ekonomiski aktīvākajiem svarīga ir gan uzņēmējdarbības attīstība, gan investīciju piesaiste, un mēs uzskatām, ka Vidzemē jāveido 2-3 industriālās teritorijas, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus arī nākamajā periodā (2014.-2020.). Šo teritoriju statuss, tiesības un iespējas ir loti būtiskas kopējais attīstībai. Bet pirms tam, mums, vidzemniekiem un valmieriešiem, jāveic nopietni mājas darbi ar izsvērtiem pamatojumiem un pierādījumiem jāvēršas Ministru kabinetā un Saeimā, lai tālāk iegūtu akceptu ES līmenī," norāda I. Boķis.

Viņš informē, ka tāpēc Valmieras pilsētas pašvaldība aktīvi uzsākusi industriālo teritoriju apzināšanu, kas potenciāli varētu attīstīties kā SEZ. Valmiera dabiski izveidojusies kā reģiona attīstības centrs, pilsētai ir atbilstoša infrastruktūra- pieejamās komunikācijas, dzelzceļš, tranzīta maģistrāles u.tml. Šādu teritoriju attīstība tikai veicinās Vidzemes novadu labklājību, palielinot reģiona konkurētspēju Eiropā. Turklāt industriālās teritorijas Vidzemē nekonkurētu ar pašreizējām SEZ.

„Industriālo teritoriju attīstību un iespējamo SEZ izveidi esam pārrunājušo gan ar Saeimas deputātiem, Vidzemes pašvaldību vadītājiem, gan speciālistiem un ekspertiem, un ceru, ka turpmākās darbības būs auglīgas," pauž I. Boķis.

Valmiera