Valmierā apspriedīs aizsargdambja izveides ieceri

Ņemot vērā šā gada sākumā veikto priekšizpēti par plūdu apdraudētajām teritorijām, ceturtdien, 21.jūlijā Valmieras pilsētas pašvaldības dome nolēma konceptuāli atbalstīt aizsargdambja būvniecību Mazā Stacijas ielā 19 kā Tālavas ielas turpinājumu līdz Stacijas ielai. Tiks uzsākta paredzētas ielas un teritorijas tehniskā projekta izstrāde. Lai uzklausītu valmieriešu viedokli par ieceri, tuvākajā laikā tiks rīkota sabiedriskā apspriešana.

Aizsargdambja izbūvē plānots izmantot Stacijas ielas rekonstrukcijas laikā iegūto grunti, kas piemērota šādam objektam, turklāt ievērojami samazinās darbu izmaksas. Kā atzīst pilsētas Būvvaldē, tieši Stacijas ielas rekonstrukcija lielā mērā paātrinājusi ieceres par aizsargdambi īstenošanu, jo iepriekš izpētē lēstās izmaksas šāda objekta izbūvei sniedzās pāri simts tūkstošiem.

Jāpiebilst, ka pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, kad ūdens līmenis sasniedza rekorda augstumu, tieši šajā vietā tas „ienāca" pilsētā. Ņemot vērā dabas untumus un Gaujas mainīgo dabu, līdz ar aizsargdambja izveidi tiktu mazināti riski, ka turpmākajos gados plūdu ūdeņi varētu apdraudēt Pārgauju.

Valmiera