Valmierā apstiprina noteikumus par braukšanas dokumentu izmantošanu

Ceturtdien, 20.maijā Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprināja noteikumus „Par braukšanas dokumentu izmantošanu un derīguma termiņu Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā".

Tie nosaka, ka pasažiera braukšanas tiesības Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina vienreizēja braukšanas biļete vai mēneša biļete. Pasažiera pienākums ir nokompostrēt vienreizējo braukšanas biļeti un pēc pieprasījuma uzrādīt to kontrolierim.

Ja pasažieris braukšanai ar biļeti izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, tad viņa pienākums ir kontrolierim uzrādīt talonu kopā ar apliecību, kas pierādīs pasažiera biļetes pareizu izmantošanu. Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā vienu stundu, kopš kompostrēšanas brīža, kas norādīts biļetē. Mēneša biļete ir derīga braukšanai laikposmā, kas norādīta biļetē.

Ja biļetes termiņš braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī beidzas pasažierim atrodoties ceļā, biļete ir derīga līdz tuvākajai izkāpšanas pieturai.

Noteikumu ievērošanas kontroli veiks Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā veiks SIA „VTU- Valmiera" kontroles darbinieki.

Jāpiebilst, ka pašvaldības noteikumi „Par braukšanas dokumentu izmantošanu un derīguma termiņu Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība", kas nosaka, ka braukšanai pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transportlīdzeklī attiecīgā pilsētas pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma un tās izmantošanas termiņus.

Valmiera