Valmierā: Apstiprina sporta projektu konkursa nolikumu

Ceturtdien, 17.februārī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts Valmieras pilsētas pašvaldības sporta projektu konkursa nolikums un konkursa vērtēšanas komisija.

„Aktualizētajā sporta projektu konkursa nolikumā būtiskākās izmaiņas saistītas ar projekta pieteikuma veidlapu un atskaites formu, kā arī precizēti projektu izvērtēšanas kritēriji. Ar sporta projektu konkursa jauno nolikumu un veidlapām būs iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv pēc projektu konkursa izsludināšanas," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane.

Viņa norāda, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados sporta projektu konkursu plānots izsludināt marta sākumā. Tajā aicinātas piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības. Projekta pieteicējs var būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Viens projekta pieteicējs varēs iesniegt tikai vienu projektu, kuru paredzēts īstenot 2011.gadā Valmieras pilsētas teritorijā. Līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 50% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nebūs mazāks par 100 latiem un lielāks par 500 latiem.

Sporta projektu konkursu Valmieras pilsētas pašvaldība organizē kopš 2007.gada un tā mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta projektu izstrādē un realizācijā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sportu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt daudzveidīgu sporta veidu attīstību pilsētā.

„Pērn sporta projektu konkursā tika saņemti 25 pieteikumi, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumu saņēma 13 projekti," stāsta E. Neimane.

Valmiera