Valmierā būs lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija

No 26.aprīļa līdz 10.maijam Valmieras pilsētā tiks rīkota lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija.

Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs nogādāt EKO laukumos Beātes ielā 47 un Dzelzceļa ielā 5. Tur tos akcijas laikā pieņems bez maksas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

EKO laukumi strādās darba dienās no pl.9:00 līdz 20:00, brīvdienās un svētku dienās no pl.9:00 līdz 22:00. Citu pašvaldību iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu nodošana ir par maksu. Iedzīvotāji aicināti nevest lielgabarīta atkritumus ārpus noteiktā darba laika un nenovietot tos ārpus EKO laukumu teritorijas.

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumi ir vecas, nolietotas un salūzušas mēbeles un citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Par lielgabarīta atkritumiem nevar uzskatīt būvgružus, t.sk. šīfera plāksnes, zaļos atkritumus, kā arī sadzīves atkritumus. Šo atkritumu veidu savākšanai iedzīvotāji tiek aicināti izmantot SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (ZAAO) sniegtos pakalpojumus.

EKO laukumos līdztekus lielgabarīta atkritumiem akcijas norises laikā joprojām tiks pieņemti arī cita veida iepriekš sašķiroti atkritumi - pudeļu un logu stikls, papīrs un kartons, plastmasa un PET pudeles, metāls un nolietota sadzīves tehnika, kā arī baterijas, akumulatori un luminiscentās lampas.

Iedzīvotājiem un iestādēm līdz 31.maijam ir iespēja EKO laukumā Dzelzceļa ielā 5 nodot nolietotas autoriepas. Lielgabarīta atkritumu vākšanas akcijas ietvaros to būs iespējams darīt arī EKO laukumā Beātes ielā 47.

Akciju organizē Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA ZAAO.

Valmiera