Valmierā īstenos pilotprojektu par alternatīvo enerģiju izmantošanu

Valmieras pašvaldības sociālajā mājā Purva ielā 13 šogad plānots uzstādīt videi draudzīgu pusautonomu karstā ūdens apgādi ar saules kolektoriem un elektroapgādi ar saules elektrostaciju, tādejādi samazinot siltuma un elektrības izmaksas.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka pašvaldības projekts "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Valmieras pilsētas sociālajā mājā Purva ielā 13" guvis atbalstu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursā, un šajā gadā uz nama Purva ielā 13 jumta tiks uzstādīti saules kolektori, kas nodrošinās karstā ūdens uzsildīšanu, tiks veikta un iekšējo siltumtīklu rekonstrukcija, ierīkota saules elektrostacija un autonomās elektroapgādes un uzkrāšanas sistēma.

„Valmieras pilsētas pašvaldības sociālajā mājā Purva ielā 13 galvenās ekspluatācijas izmaksas veido siltumapgāde, tai skaitā arī karstais ūdens, un elektroapgāde. Ņemot vērā ēkas funkciju, tajā izmitināto mazturīgo iedzīvotāju maksājumi nesedz šīs izmaksas, tāpēc projekta ietvaros tās plānots samazināt," norāda I. Kazuša.

Viņa piebilst, ka, lai gan visu saules kolektoru un elektrostaciju produkciju plānots izmantot tikai Purva ielas 13 nama vajadzībām, ņemot vērā saules enerģijas nepastāvību, tiks saglabāta iespēja izmantot centralizēto apkures un elektroapgādes sistēmu, taču samazinātā apjomā.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 247 362,00, no tām pašvaldības līdzfinansējums ir LVL61 841,00 jeb 25%.

Valmiera