Valmierā īstenos projektu „Paaudžu laipa”

„No nākamā gada janvāra Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā tiks uzsākta projekta „Paaudžu laipa" īstenošana. Tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupas un grūtībām mācībās, gan arī senioriem - pensionētiem skolotājiem, kuri varbūt nonākuši sarežģītos ekonomiskos apstākļos," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane.

„Abas izvēlētās mērķa grupas nereti tiek pakļautas sociālai atstumtībai, ir ar zemu pašvērtējumu un motivāciju, taču viņi ir daļa no sabiedrības un mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Īstenojot šo projektu, vēlamies viņiem palīdzēt un veicināt viņu integrāciju. Projekta ietvaros tiks piedāvāts darbs bijušajiem pedagogiem - pensionāriem. Viņi varēs darboties kā privātskolotāji, individuālie konsultanti, palīgi, vai arī būt vienkārši domubiedri un draugi skolēniem, kuriem ir grūtības ar kādu no mācību priekšmetiem. Šādu palīdzību īpaši svarīgi saņemt bērniem, kuri palikuši bez vecāku atbalsta vai kā citādi pakļauti sociālam riskam," norādījusi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore Agita Zariņa.

Kā stāsta Agita Zariņa, projektā paredzēts iesaistīt ne tikai Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, bet arī pārējo pilsētas izglītības iestāžu pensionētos skolotājus. „Projekta aktivitātēs ieguvums būs abām pusēm - gan skolēniem, kuri varēs mācīties pie iemīļotiem un Valmierā atzītiem, pat leģendāriem pedagogiem, gan arī pensionētajiem skolotājiem, jo viņi varēs justies noderīgi, sniegt savas zināšanas un gadu gaitā uzkrāto pieredzi skolēniem, kuriem tas īpaši nepieciešams. Dalībai projektā šobrīd jau pieteikušies vairāki pensionētie skolotāji un īpaši aicinām pieteikties seniorus - fizikas, bioloģijas un matemātikas skolotājus. Jāpiebilst, ka šie pedagogi saņems arī atalgojumu. Paldies par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanā jāsaka biedrībai „Valmieras DORE" Dzintras Senkānes vadībā, kā arī Valmieras starpnovadu arodbiedrības organizācijai Zintas Irbes vadībā."

E. Neimane norāda, ka projektā paredzēti arī vairāki abu mērķa grupu integrācijas pasākumi - sportiskas aktivitātes, izzinošas lekcijas, ekskursijas un iesaistīšanās skolas 40 gadu jubilejas sagatavošanā, pētot skolas vēsturi, iekārtojot skolas muzeju un veidojot atmiņu krājumu, kurā tiks atspoguļotas paaudžu sadarbības formas skolas dzīvē.

Projektu finansē Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds".

Valmiera