Valmierā īstenos projektu par Vidzemes deju kolektīvu vadītāju apmācībām

Vidzemes plānošanas reģions un Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Valmieras Kultūras centra projektu „Vidzemes deju kolektīvu vadītāju apmācības un semināri „Attīstība, izaugsme, sadarbība"".

Valmieras Kultūras centra direktore Vaira Dundure informē, ka šāds projekts ir nozīmīgs gan tādēļ, ka reģiona deju kolektīvu vadītāji vēlas kvalitatīvi sagatavoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, gan arī tādēļ, ka viņi izteikuši vēlmi rast iespēju regulārai savstarpējai komunikācijai, pieredzes apmaiņai, sadarbības veidošanai un jaunu zināšanu un prasmju apguvei.

Projektā paredzēts ik mēnesi organizēt vienu apmācību dienu, atvēlot laiku gan teorētiskām, gan praktiskām nodarbībām. Apmācībās tiks iekļautas astoņas tēmas: latviešu dejas pamati; kostīmu vēsture; ritmika; scenārija un koncertprogrammu veidošana; dažādu tautu dejas; NVO kā kolektīva attīstības, izaugsmes un finanšu piesaistes iespēja; dejas kompozīcijas pamati un kolektīva vadības psiholoģijas pamati. Par pasniedzējiem tiks uzaicināti savas nozares profesionāļi - horeogrāfi Jānis Purviņš, Inita Mūrniece, Aija Jansone, Jānis Ērglis un citi.

Projektā plānoti arī divi semināri: Jaunrades deju konkursa analīze: tendences, deju kompozīcijas analīze, attīstības perspektīvas, inovācijas, kā arī projekta izvērtēšanas seminārs par sadarbības iespēju realizēšanu nākotnē.

Projekta kopējais finansējums ir: Ls 4365,-. Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais līdzfinansējums ir Ls 2215,-.

Valmiera