Valmierā kausē aizsalušās komunikācijas

Gaisa temperatūrai arvien pazeminoties, kā arī, ņemot vērā mainīgo gaisa temperatūru dienā un naktī, SIA „Valmieras Ūdens" speciālisti šonedēļ snieguši palīdzību valmieriešiem, kuriem radušās problēmas sagādājuši aizsalušie ūdensvadi.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis informēja, ka sasalumi konstatēti galvenokārt individuālo māju pievados.

Ņemot vērā pērnās ziemas praksi, kad aizsala desmitiem komunikāciju tīklu, no kuriem vairāki nebija atkausējami līdz pat pavasarim, Ivars Ķiksis aicina namu īpašniekus, apsaimniekotājus, māju pārvaldniekus vēlreiz pārlūkot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus.

Bieži vien iemesls ūdens pievada aizsalšanai ir novārtā atstāts pusatvērts vai izsists pagraba vēdlodziņš, neaizvērtas durvis vai ūdens caurules tuvumā atvērta komunikāciju lūka.

Uzņēmuma prakse liecina, ka ziemā visbiežāk mēdz aizsalt gan ēku pievadi, gan iekšējie tīkli, kur ir maza ūdens cirkulācija, kā arī sekli iebūvētās komunikācijas. Palielināts aizsalšanas risks ir iekšējiem tīkliem namos, kas netiek apkurināti vai tas tiek darīts daļēji, kā arī, kur nav centralizētas apkures sistēma. Lai izvairītos no ūdensvada pilnīgas aizsalšanas, pēc iespējas ātrāk jāpalielina ūdens plūsma, atverot krānus un nodrošinot ūdens plūsmu.

Iedzīvotāji, kuri konstatē, ka mājās samazinās ūdens spiediens vai plūsma un ūdens kļūst duļķains, jo iespējams, ka lielā aukstuma dēļ sāk aizsalt ūdensvads, aicināti ziņot „Valmieras Ūdens" Klientu daļai. Tur katrs pieteikums tiek reģistrēts, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegtas konsultācijas. SIA „Valmieras Ūdens" piedāvā aizsalušo ūdensvadu kausēšanu.

„Lai ieekonomētu līdzekļus, ēku apsaimniekotāji paši saviem spēkiem cenšas risināt problēmu, mēģinot atkausēt aizsalušos ūdensvadus, dažkārt pat ar atklātu uguns liesmu. Šāda rīcība var nodarīt kaitējumu gan īpašumam, gan radīt bīstamus apstākļus pašiem darba veicējiem," pauž I. Ķiksis. Lai atkausētu sasalumus, SIA „Valmieras Ūdens" izmanto dažādas speciālās tehniskās ierīces.

Valmiera