Valmierā: Labs piemērs atvērtā koda programmatūru izmantošanā

18. janvārī Rīgā norisinājās Latvijas atvērto tehnoloģiju konference, kurā tika runāts par atvērto tehnoloģiju izmantošanu pašvaldībās. Konferencē ar savu pieredzi darbā ar atvērtā pirmkoda programmatūru iepazīstināja arī Valmieras pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālisti. Pēc dalības konferencē par Valmieras pilsētas pašvaldību saņemti atzinīgi vārdi starptautiskā interneta vietnē www.osor.eu.

„Varam justies lepni un gandarīti, ka mūsu darbs tiek pamanīts un atzinīgi novērtēts ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Ceru, ka ar savu piemēru mudināsim arī citas pašvaldības Latvijā ikdienas darbā vairāk izmantot atvērtā pirmkoda programmatūru, kas ļauj būtiski ekonomēt budžeta līdzekļus," stāsta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kaspars Urbāns.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane norāda, ka atvērta pirmkoda observatorija un repozitorijs Eiropas publiskās pārvaldes iestādēs jeb OSOR (Open Source Observatory and Repository for European public administrations) ir interneta vietne, kurā speciālisti var regulāri apmainīties informācijā un pieredzē par atvērto programmatūru izmantošanu valsts pārvaldes iestādēs.

E. Neimane atzīmē, ka Valmieras pilsētas pašvaldība veiksmīgi izmanto atvērtā koda programmatūru ikdienas darba nodrošināšanai ne tikai pašvaldības administratīvajā ēkā, bet arī visās izglītības iestādēs. Kā norāda Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kaspars Urbāns, būtiskākās atvērtā koda programmatūras priekšrocības ir finanšu ietaupījums, kā arī tas, ka tā ir iespēja pielāgot programmatūru savām vajadzībām, mainīt un papildināt to pēc saviem ieskatiem.

Savukārt, lietojot komerciālu programmatūru, kas tiek piedāvāta kā gatavs izstrādājums, lietotājam nav iespēju un tiesību to pārtaisīt pēc saviem ieskatiem. Pārejot uz atvērtā koda programmatūru, atrisinās arī licencēšanas un programmu legalitātes problēma.

Valmiera