Valmierā lemj par ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu

Vakar, 5.novembrī Valmieras pilsētas pašvaldības dome lēma par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" aktualizētā tehniski ekonomiski pamatojuma saskaņošanu.

 

„Projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" plānots īstenot, nākamos gados piesaistot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) finansējumu un izmantojot SIA „Valmieras Ūdens" finanšu līdzekļus. Projekta kopējā vērtība ir plānota LVL 11 742 665,22, no kuriem LVL 7738574 jeb 79,74% būs ES finansējums, savukārt 20,26% jeb LVL 1 966108,- tiks segti no SIA „Valmieras Ūdens" līdzekļiem.

 

Uzņēmums līdzfinansējumu nodrošinās, izmantojot kredītresursus," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

 

Viņa norāda, ka piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, turpināsies maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija, tiks veikti papildus uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kā arī uzlabota uzņēmuma materiāli tehniskā bāze, turpinot laboratorijas modernizāciju.

 

„SIA „Valmieras Ūdens" jau izsludinājusi iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana II kārtas projektam par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valmieras pilsētā. Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2009.gada 2.decembrim," atgādina I. Kazuša.

Valmiera