Valmierā noslēgusies diskusija par vēsturiskā centra attīstību

„Lai kvalitatīvi izstrādātu Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plānu, projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" ietvaros novembrī Valmieras Novadpētniecības muzejā notika ekspertu diskusija „Valmieras pilsētas vēsturiskais centrs - dzīvā vecpilsēta".

Diskusijā piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības, Būvvaldes, Vidzemes Augstskolas un muzeja pārstāvji, Valmieras uzņēmēji, kā arī tūrisma jomas speciālisti, mākslinieki, arhitekti un ainavu arhitekti. Klātesošie runāja par Valmieras senpilsētas vēsturiskajiem aspektiem, pašvaldības projektiem un plāniem senpilsētas teritorijā un citiem tematiem," informē Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Tarbuna.

Viņa norāda, ka diskusijas dalībnieki secināja, ka būtiskākās komponentes vienota vecpilsētas koptēla veidošanā ir senpilsētas plānojuma struktūra, pilsētas panorāma, Livonijas ordeņa komtura pils drupas un viduslaiku nocietinājumi, Sv.Sīmaņa baznīca, kā arī visu minēto elementu kopējā saistība.

„Diskusijas laikā tika iezīmētas divas galvenās problēmas Valmieras vēsturiskā centra attīstībā - pirmkārt, vēsturiski saglabājušās pilsētvides, arī arheoloģijas izrakumos nākotnē atsegtās struktūras, saglabāšana - restaurācija, konservācija, rekonstrukcija - un izmantošana.

Otrkārt, būtiska ir zaudētās vēsturiskās pilsētvides reģenerācija un revitalizācija. Izstrādājot Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plānu, jāņem vērā galveno priekšnoteikumu - senpilsēta ir Valmieras pilsētas centra kodols un noteicošais pilsētbūvnieciskais akcents, kuram pakļaujama apkārtējā apbūve. Tā ir funkcionāli piesātināta un reizē sabalansēta starp administratīvi reprezentatīvām, izglītojošām, rekreācijas un dzīvojamām funkcijām.

Prieks, ka ekspertiem palīdz arī Vidzemes Augstskolas studenti, meklējot savus risinājumus jautājumam - kādai jābūt Valmieras vecpilsētai," skaidrojusi Valmieras Novadpētniecības muzeja direktore Iveta Blūma.

L. Tarbuna norāda, ka ekspertu un studentu paustais viedoklis tiks ņemts vērā, sagatavojot dokumentāciju iepirkumam par Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrādi.

Viņa piebilst, ka projekta ietvaros līdz 8.decembrim ir izsludināts iepirkums „Amatnieku apmācību programma Norvēģijā". Apmācību laikā trīs SIA „Valmieras Namsaimnieks" speciālisti un divi Ērgļu arodvidusskolas speciālisti iepazīsies ar Norvēģijas pieredzi koka ēku restaurācijā, izmantojot Oplandes apgabalā realizētos koka un koka/mūra arhitektūras objektus un Randsfjordmuzeja ēkas kā paraugus teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanai.

L. Tarbuna atgādina, ka projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas - Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija" kopējais finansējums ir 694 918 latu, no kuriem 85% ir EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums, bet 15% - Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta galvenās aktivitātes ir Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna izstrāde, divu muzeja apsaimniekoto ēku Pilskalna ielā 2 restaurācija, laivu piestātnes izbūve Gaujas krastā un viduslaiku garšaugu dārziņa izveidošana.

Valmiera